مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23205 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه كار عملي براي دوري از برخورد مغرورانه با ديگران چيست؟
به منظور كاهش و دور كردن صفت غرور از همسرتان در ابتدا سعي كنيد روابط عاطفي و صميمانه خود را با وي بيشتر كنيد تا در پرتو ارتباطات قوي تر بتوانيد به بحث و تبادل نظر درباره افكار و انديشه ها و رفتارهاي همديگر بپردازيد و با صداقت و به دور از هرگونه تعصب و رعايت احترام و برخاسته از روحيه دلسوزي به يكديگر بتوانيد نكات مثبت را تقويت كرده و نكات منفي را متذكر شده ودر كاهش آن تلاش كنيد. چون با جلب اعتماد طرف مقابل و با استفاده از جوّ حاكم در روابط عاطفي و دوستانه، بهتر مي توان به هدف خود دست يافت. بنابراين با تقويت روابط عاطفي، جلب اعتماد كرده و با جلب اعتماد، تأثير لازم را داشته باشيد. بدين منظور از راه كارهاي عملي زير مي توانيد استفاده كنيد: 1- جملات و سخناني از بزرگان دين و ائمه معصومين(ع) درباره مدح تواضع و ستايش فروتني را فراگرفته و به مناسبت هاي مختلف در گفتگوهاي خود با وي از آن استفاده كنيد. 2- هيچ گاه شوهر خود را به خاطر داشتن صفت غرور و تكبر، سرزنش نكنيد و به وي اعتراض نكنيد. 3- با توضع و فروتني عمل خويش، عملاً وي را به تواضع و دوري از تكبر و غرور دعوت كنيد. 4- اگر در جايي و مواردي، تواضع كرد وي را جداً ستايش كنيد. 5- ضعف، ناتواني، نقص و كمبودهاي انسان را - به طور كلي - اين جهان را متذكر شويد. 6- مطالعه كتاب هاي اخلاقي كه در مدح تواضع و نكوهش غرور نوشته اند، به وي پيشنهاد بدهيد مثل «قلب سليم» از شهيد دستغيب.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.