مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23206 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا ممنوع بودن ارتباط دختر و پسر، موجب عدم شناخت و سرانجام جدايي نمي شود؟
واهر گرامي، سؤال و پرسش هرگز عيب و زشت نيست، بلكه ندانستن زشت و ناپسند مي باشد، لذا هيچ گاه از ياد گرفتن وآموختن ابا نداشته و احساس شرم نكنيد. آدمي بايد از جهالت و ناداني خود خجالت بكشد نه از سؤال گري و پرسش گر بودن. دانشجوي محترم؛ ما نيز همانند شما معتقديم اگر دو نفر در صدد ازدواج و تشكيل زندگي مشترك هستند بايد از يكديگر شناخت داشته باشند و زندگي خود را براساس شناختي كه از يكديگر دارند بنا نهند و الا اگر زندگي براساس توهمات و تخيلات بنا گردد، فرو مي ريزد. بنابراين ما همانند شما ضرورت شناخت را قبول داريم اما راه تحصيل اين شناخت و آگاهي چيست؟ همه مي دانيد كه براي سپردن سلامت خود به دست پزشك بايد از تعهد و تخصص وي آگاهي داشته باشيد اما راه به دست آوردن اين شناخت چيست و از كجا مي توان به يك شناخت صحيح و درست و دقيق دست يافت؟ بنا بر معارف اسلامي دختر و پسر بايد قبل از ازدواج از يكديگر شناخت داشته باشند حتي اگر تصميم جدي بر ازدواج دارند مي توانند قبل از عقد برخي از اعضاي بدن يكديگر را (مطابق آنچه در كتب مربوطه آمده و معرفي خواهد شد) مشاهده كنند. حال وقتي كه اسلام شناخت از وضعيت ظاهري را از نظر دور نداشته و از آن غفلت نورزيده است و براي آن تدابيري را انديشيده چگونه مي گوييد شناخت امكان ندارد؟ حال كه ما همانند شما معتقديم كه شناخت ضرورت دارد پس اگر اختلاف نظري وجود دارد در راه تحصيل و كسب اين آگاهي و زمان و كيفيت آن است، بنا بر عقيده ما راه شناخت گفتگوي تنها، خلوت، مستقيم و عاري از مشورت و نظارت ديگران نيست. آمار دقيق نشان مي دهد كه در صد بالايي از طلاق ها و متاركه ها ناشي از شناخت هاي سطحي، گذرا و غلط بوده است. ما معتقديم همانگونه كه شناخت دو طرف از يكديگر ضروري است رعايت راه و شرايط رسيدن به اين شناخت نيز لازم است و الا باعث فريبكاري و رسيدن به شناخت هاي غيرواقعي و غلط و گاه فروغلطيدن در دام شيطان ها مي گردد. خواهر گرامي؛ راه رسيدن به آگاهي لازم آن است كه: 1- ابتدا از طريق والدين و يا فرد ثالثي (غير از دختر و پسر) كه مورد اعتماد است و مصالح شما را تشخيص مي دهد خانواده فرد مورد نظر را شناسايي كند، سابقه زندگي آنها را ورق بزند و پرونده خانوادگي آنها را براي شما روشن سازد. در اينجا بهترين افراد والدين شما هستند و بس. چون هم مورد اعتماد هستند و هم مصلحت شما را بهتر مي فهمند چه بسيار افراد مورد اعتماد كه مصلحت شما را درك نكرده و باعث انحراف مي شوند. 2- شناخت دوم مربوط به خود فرد مورد نظر است كه اين شناخت نيز بايد توسط فرد سوم به ويژه والدين به دست آيد. 3- شناخت سوم آگاهي مربوط به روحيات، اخلاقيات، سطح آگاهي، ميزان تدين و طبقه اجتماعي دو نفر از يكديگر و برنامه زندگي آن دو و پي بردن به ايده آل هاي يكديگر است كه اين مرحله بايد توسط دختر و پسر به صورت مستقيم و با نظارت (از دور) ديگران انجام بگيرد. اگر شناختي از اين طريق به دست آيد دقيق، صحيح، مطابق با واقعيت خواهد بود و از آفت شناخت هاي سطحي، گذرا به دور است ولي اگر چشمِ عقل به تير شهوت و عشق كور گردد و... ديگر نمي تواند به آگاهي درست و دقيق دست يابد و اين آفت بزرگ در مسير شناخت است كه امروزه برخي دختران و پسران به آن مبتلا مي شوند و شما نيز اگر در صدد هستيد ازدواجي آگاهانه داشته باشيد بايد از اين طريق حركت كنيد. در پايان جهت استفاده بهتر و رسيدن به هدف توجه شما را به اين نكته جلب مي كنيم. راه عملي پي بردن به مناسب بودن شخص مورد نظر آن است كه موضوعات تحقيقي و مبهم را به صورت سؤال براي خود مطرح كرده و براي آن ها پاسخ روشن و واضح بيابيد. پاسخ هاي گنگ و مبهم مانند اين كه آدم خوبي است، متدين است، خانواده اش فلان است كافي نيست. بايد آن را به صورت عملي مشاهده و يا شاهدي بر آن داشته باشيد. به هر حال در مورد ازدواج مطلوب و ايده آل مي توانيد از كتب زير استفاده كنيد: 1- خانواده متعادل،شرفي 2- خانواده متعادل،صافي 3- انتخاب همسر،اميني 4- نظام حيات خانواده،بهشتي 5- ازدواج آسان،اشتهاردي 6- ازدواج مكتب انسان سازي،پاك نژاد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.