مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23233 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

شوهرم فردي سرد مزاج و كم حرف است و به احساسات و عواطف من توجهي ندارد، مرا راهنمايي كنيد.
در ابتدا توجهتان را به مطلبي جلب مي كنم كه روانشناسان انسان ها را از نظر تيپ شخصيتي به دو دسته برون گرا و درون گرا تقسيم مي كند. دسته اول: خون گرم، احساساتي، اهل گفت وگو و انعطاف پذيرند. دسته دوم: خونسرد، آرام، كم حرف و نسبتاً غيرمنعطف كه كمتر با ديگران مي جوشند. گفتني است كه عوامل مختلف ارثي، محيطي و ارادي در شكل گيري شخصيت افراد مؤثر است. بنابراين بخشي از چگونگي روابط افراد در خانه و اجتماع، تحت تأثير اين دو نوع ويژگي شخصيتي قرار دارد. در عين حال افراد درون گرا از خصوصيات ديگري نيز برخوردارند، از قبيل اين كه اعتماد به نفس بالا، جدي بودن، اهل تفكر، تعقل و تعمق و... پس چنانچه شوهرتان چنين ويژگي هاي شخصيتي دارد زياد نگران نباشيد، چون ناشي از بافت شخصيتي او است و در عوض خصوصيات مثبت ديگري دارد؛ ولي در عين حال جهت گرم تر كردن كانون خانه و داشتن روابط صميمانه تر با هم مي توانيد به راه كارهاي عمل زير توجه نماييد: 1- سعي كنيد در زمينه هايي كه مورد علاقه شوهرتان است، باب گفت وگو و سخن را بگشاييد و در آن باره به بحث بنشينيد. (موضوعات علمي، سياسي مذهبي و...) 2- درباره احساسات سرد وي، با او بحث و مجادله نكنيد. 3- نسبت به داشتن چنين ويژگي هاي شخصيتي، به او اعتراض نكنيد و وي را مورد سرزنش و ملامت قرار ندهيد. 4- صفات و خصوصيات مثبت او را بيان و از او تعريف كنيد. 5- نقاط ضعف او را به رخ وي نكشيد و براي ايجاد رابطه عاطفي تر، جنبه هاي مثبت شخصيت او را برجسته سازيد و اظهار كنيد من از اين جنبه هاي مثبت شما خيلي خرسندم. 6- از شخصيت هاي مورد اعتماد علاقه وي، تعريف كرده و جملات و سخناني از آنها براي وي بازگو كنيد. 7- گاهي اوقات هديه اي كه مورد علاقه او است تهيه نموده و به وي تقديم كنيد. اگر همسرتان اهل مطالعه است، كتابي را به خصوص در زمينه چگونگي روابط زن و شوهر، به وي هديه كنيد. 8- هيچ گاه از مردان ديگر در مقابل همسرتان تعريف نكنيد. 9- يكي از دلايلي كه شما نمي توانيد با همسرتان رابطه گرم و عاطفي داشته باشيد وابستگي هاي شديدي است كه با دوستان يا دوست خود داريد سعي كنيد سرمايه گذاري كه در ارتباط دوستانه مي كنيد كمتر كنيد و بيشتر انرژي و توان خود را صرف استحكام روابط عاطفي تر با شوهرتان كنيد چه اين كه اين دوستي ها موقتي است اما ارتباط و پيوند با شوهر دائمي است علاوه بر اين كه در آينده شما مي خواهيد علاوه بر همسر بودن مادر نيز باشيد و هنگامي مي توانيد مادر موفقي باشيد كه اول يك همسر مناسبي براي شوهرتان باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.