مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23235 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي اين كه كسي بسرم كلاه نگذارد، چه راهكاري پيشنهاد مي كنيد؟
ما نيز نيت و تصميم پسنديده شما را مبني بر اين كه سر ديگران كلاه نگذاريد مي ستاييم ولي همان طور كه خودتان نوشته ايد ديگران از اين حسن نيت و سلامت و سادگي شما سوء استفاده كرده و مي كنند كه ما آن را زشت و ناپسند مي دانيم، بنابراين همين موضوع براي شما بايد تجربه اي باشد كه در كارها و روابط اجتماعي خود با ديگران دقت بيشتري به خرج دهيد و احتمال سوء استفاده ديگران را بدهد. چرا كه مؤمن بايد زيرك باشد. بدين منظور و رهايي از اين مشكل به نكات زير توجه كنيد: 1- در انجام كارها و فعاليت ها فردي و اجتماعي، دقت بيشتري كنيد و فكر نكرده اقدام به كاري نكنيدو تصميم گيري عجولانه نداشته باشيد و پس از انديشيدن و بررسي جوانب مسأله كاري را آغاز كنيد و روابط مختلف خود را شكل دهيد. 2- حتماً در تصميم گيري هاي مختلف با افرادخبره، با تجربه، كارشناس و در عين حال دلسوز و رازدار مشورت كنيد. 3- روابط اجتماعي خود را با افراد باتجربه و صاحب نظر و خبره در زمينه هاي مختلف اجتماعي و... بيشتر كرده و از تجارب گذشته آنها بهره بگيريد. 4- از خداوند استعانت جوييد و از شرّ انسان هاي مكار و حيله گر و به قول شما كلاه بردار به خداي متعال پناه ببريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.