مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23238 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا برخلاف كشورهاي توسعه يافته، مردم ايران كم مطالعه مي كنند و بيشترتلويزيون تماشا مي كنند؟
تأسفانه با وجود تأكيدهاي فراوان دين مقدس اسلام بر كسب دانش و نقش مهم آن در رشد و شكوفايي جامعه در جامعه اسلامي ما اهميت چنداني به اين مهم داده نمي شود و حتي افراد تحصيل كرده اوقات فراغت خود را به مسائلي چون تماشاي تلويزيون كه فوايد چنداني در ارتقاي فرد و جامعه ندارد اختصاصي مي دهند. در يك بررسي مختصر مي توان عوامل اين پديده را به دو دسته تقسيم كرد: الف) عوامل فردي ؛ از قبيل نداشتن توان مالي براي خريد كتاب و فقدان انگيزه لازم براي مطالعه كه ناشي از عدم شناخت نقش مطالعه كتاب هاي مفيد در رشد علمي و مادي فرد و جامعه مي باشد. ب) عوامل محيطي از قبيل كم كاري رسانه ها در گسترش فرهنگ مطالعه و بيماري مدرك گرايي كه باعث مي شود افراد فقط به خاطر دست يابي به مدرك و موقعيت هاي اجتماعي مطالعه كنند و گراني و يا كمبود كتاب هاي مفيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.