مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23239 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عامل اساسي كوتاهي قد چيست و براي جبران آن چه كار بايد كرد؟
همانگونه كه مي دانيد قد و جثه تأثير سه عامل اساسي قرار دارد ژنتيك و وراثت، فعاليت و ورزش و غذا. حال در صورتي كه كوتاه قدي همسرتان متأثر از عامل وراثتي نباشد مي توانيد با بكارگيري فعاليت هاي خاص و مصرف غذاهاي پر پروتئين و نشاسته اي آن را جبران كنيد ورزشهاي كشش اندام و عضله مانند: بارفيكس، واليبال، پرش، بسكتبال و هرنوع فعاليتي كه فرد را مجبور به كشيدن عضله ها نمايد بسيار مؤثر است البته در صورتي كه در همين سنين اقدام كنيد والا اگر سن بالا برود ديگر كمتر تأثير خواهد داشت ورزشها كشش اندام بايد بصورت پيوسته و مستمر انجام بگيرد تا مؤثر افتد ميزان فعاليت اگر افزايش يابد خودبخود ميزان مصرف غذا نيز بالا مي رود و زمينه رشد را فراهم مي كند. لذا نگران كم غذايي ايشان نباشيد و بيشتر در صدد افزايش دادن فعاليت ايشان (بصورت كار وتلاش و ورزش) باشيد و همت ايشان را مصروف ورزشهاي كشش عضله و اندام كنيد تا هدفتان حاصل آيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.