مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23240 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا مي توان با همسر در دوران نامزدي رابطه جنسي داشت؟
دوست عزيز گرچه از نظر شرعي آميزش در دوران نامزدي و عقد موقت اشكالي ندارد ولي از نظر روانشناختي شايسته نيست. همانگونه كه خود مي دانيد به اينجا به منظور مشاور رجوع كرده ايد نه به فقيه و احكام شرعي و لذا بايد مطابق قواعد مشاوره عمل كنيد. (البته بين شرع و دستورالعمل هاي مشاوره تنافي وجود ندارد ولي آنچه بايد به آن عمل شود در مراجعه به مشاور توصيه هاي مشاور است) از اين روي خاطر نشان مي سازد كه آميزش جنسي در اين دوران مناسب نيست و تأثيرات فرهنگي و روحي منفي بدنبال دارد در كنار اين توصيه اكيد توصيه مؤكد ديگر داريم كه نبايد دوران نامزدي و عقد موقت زياد طولاني باشد شما گفته ايد كه دو سال ديگر قصد ازدواج داريد و حال آنكه اين فاصله خيلي زياد و صددرصد مخالف قواعد روان شناختي است. لذا توصيه مي شود كه ازدواج خود را خيلي به تعويق نياندازيد ولي با تدابيري كه خود مي دانيد از انعقاد نطفه و بچه دار شدن تا زمان مقتضي ممانعت به عمل آوريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.