مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23245 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه والدين خطاكار را به وسيله بچه ها به طريق صواب هدايت كنيم؟
دانشجوي عزيز با عنايت به توضيحاتي كه ارائه نموده ايد توجه شما را به نكات زير جلب مي كنيم: 1- بي ترديد هر شخصي از نقطه پذيرش كه در عرف مردم رگ خواب مي گويند، برخوردار است و اين مادر مهربان نيز از اين قانون مستثني نيست. شما براي وارد شدن به فضاي ذهن او و تأثير گذاردن بر روي رفتارش بايد از اين نقطه پذيرش وارد شويد لذا لازم است اين نقطه را بشناسيد. مثلاً مي گويند فلاني با محبّت ديدن سر به راه مي شود و يا با دادن يك هديه به فلاني مي توان او را مطيع ساخت و... پس ابتدا نقطه و راهي كه مي توان از آن طريق با وي ارتباط برقرار نمود و ذهن و قلب او را براي پذيرش سخنانتان آماده ساخت به دست آوريد آنگاه اهداف خود را از اين طريق تعقيب كنيد. شايد نتوان به سادگي به اين راه پي برد در اين صورت بايد از ديگران كمك گرفت و يا به صورت غير مستقيم از خود اين مادر سؤال نمود. مثلاً فرض كنيد شما چيزي را از او مي خواهيد و او انجام نمي دهد [البته غير از پايبندي به مسائل شرعي كه فعلاً مد نظر شماست بايد باشد] در اينجا از او سؤال مي كنيد كه من چه كار كنم تا شما هم اين كار را انجام دهيد مثلاً او مي گويد درس بخوان تا من برايت فلان كار را انجام دهم. در اين صورت شما به دست مي آوريد كه درس خواندن براي او اهميّت دارد لذا از اين طريق او را به همان سوئي كه دوست داريد هدايت مي كنيد در واقع شما براي هدايت او بايد كاري را كه دوست دارد برايش انجام دهيد تا او نيز به سخنان شما گوش دهد. البته اين شكل اعمال نظر و تعقيب خواسته ها نبايد به باج دادن منتهي گردد و يا فرصت سوء استفاده را براي ديگران - مادر مهربان فراهم سازد. به هر حال با پي بردن به نقطه پذيرش وي از همان طريق اهداف خود را تعقيب كنيد. 2- در برخي موارد نقطه و كانال درود به شخصيّت يك فرد در كمك گرفتن از فرد ديگري نهفته است. مثلاً اين فرد در نظر اين مادر مهربان از يك جايگاه ويژه برخوردار است به گونه اي كه حاضر نيست سخن او را ناديده بگيرد چه او برايش يك شخص بزرگ و مهمّ معرفي شده است. در اين حال اهداف خود را به صورت غير مستقيم از طريق اين فرد دنبال مي كنيد مانند بچه اي كه از مادر خود حرف شنوي ندارد ولي همان سخن را اگر پدر بگويد - بنابر هر علتي - گوش سپرده و اطاعت مي كند. لذا ابتدا اين چنين افرادي را شناسائي كنيد. بعد از آنها را از نيّت و انگيزه خود آگاه سازيد و آنگاه از آنها بخواهيد تا سخنان شما را و خواسته هايتان را به صورت غير مستقيم از آن مادر بخواهند و با بياني كه خودشان بهتر از شما به آنها اشنايي دارند آن مادر را هدايت كنند. در اين جا بيان اين نكته ضروري است كه بايد بشكلي پاي افراد ديگر را به ميان كشيد كه آن مادر متوجه نشود و او را به عكس العمل وا دارد و از جانب ديگر حرمت و شخصيت وي نزد آن افراد شكسته نشود كه در اين صورت او خود را بي حرمت تلقي كرده و از انجام آنچه شما نمي پسنديد، اباي نخواهد داشت و حتي شايد كار به لجاجت بكشيد. لذا دقت لازم را هزينه كنيد. 3- سوّمين راهكاري كه در اين مورد مي توان به كار گرفت بهره گيري از شيوه هاي تربيتي و تناسب مخاطب است مانند انذار، تبشير، تهديد و ترغيب و... است. البته نبايد ما انذار دهنده باشيم بلكه نقش انذاري را بايد بر عهده خداوند و اهل بيت و ديگر بزرگاني كه كلامشان تأثير دارد، بگذاريد يعني كلام انذاري و تبشيري آنها را بيان كنيد چه انجام اين راهكارها از سوي شخص كوچكتر (مانند فرزند) نسبت به فرد بزرگتر (مثل مادر) شايسته نيست و حتي تأثير مخالف دارد لذا توصيه مي شود خودتان و يا افراد برجسته تر و داراي نفوذ به اين اعمال اقدام كنند و يا با خواندن احاديث و آيات و روايات و سخنان بزرگان او را به سوي اهدافتان هدايت كنيد. توجه داشته باشد كه اصرار بيش از حد و تكرار زياد از حدّ تأثير خود را از كف خواهد داد و چه بسا موجب تأثير خلاف شود بنابراين كمتر به ترغيب لفظي و تكرار سخنان خود اكتفا كنيد. البته به تعبير روايات بهترين شكل دعوت به نيكي آن است كه با عمل خود ديگران به خوبيها فرا خوانيد و شما نيز نبايد از اين شيوه غفلت ورزيد چه اكثر آنها خوبيها را در اعمال و رفتار شما مشاهده كنند به صورت خود به خودي به سوي خوبيها كشيده خواهند شد. 4- در پايان به بيان چند توصيه مهم و كوتاه مي پردازيم: هرگز به بهانه خيرخواهي و هدايت حرمت شكني نكنيد و حتي در صورت تخلف آن مادر مهربان ادب را نگهداريد. با اطاعت بي چون و چرا از آنان مادر و ابراز لفظي و عملي محبت خود، از او بخواهيد به پاداش محبت شما او نيز خدا را عبادت كند. روحيات و اوصاف ناپسند او را در همه جا نقل نكنيد و در نزد دوستان و خويشاوندان از او به خوبي ياد كنيد و حتي در حضور ديگران و خودش، وي را مادري متعبّد و عابد و پرهيزگار معرفي كنيد تا به صورت غير مستقيم او را به انجام عبادت ها واداريد. براي تحقيق اوصاف مورد نظر و رسيدن به اهدافتان از توسل به اهل بيت(ع) كه كليد هدايت هستند استعانت جوئيد و از آنها بخواهيد كه شما را در اين مسير و آن مادر را در مسير قدم نهادن در راه حق كنك كند چه دعا و توسل راهي است در كنار ديگر راهها براي رسيدن به اهداف و مقاصد دنيوي و اخروي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.