مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23250 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خواهر 30 ساله ام بعد از ديپلم ازدواج كرد اما بعد از يك سال جدا شدند حال خواستگاران زيادي مي آيند. مشكل در تصميم گيري دارد. لطفا راهنمايي مان كنيد.
در مورد خواهرتان نيز تلاش كنيد با ارائه معيارها و ملاك هاي يك همسر مناسب، وي درباره انتخاب يكي از خواستگارها، تصميم بگيرد. او به خاطر شكستي كه در ازدواج اولش خورده است كمتر مي تواند به فردي اعتماد كند و مي ترسد كه با انتخاب فردي ديگر، دچار همان مشكلات قبلي شود. بنابراين با تقويت اراده اش و كمك به او در امر تصميم گيري، يكسان نبودن همه افراد را به ايشان گوشزد كنيد تا مطمئن شده و بتواند با اراده خودش و به كمك مشورت هاي شما، تصميم نهايي را بگيرد. در اين زمينه بهتر است از فرد قابل اعتماد و با تجربه اي كمك بگيريد (فردي كه خواهرتان به او اعتماد دارد و از وي حرف شنوي دارد). از طرف ديگر درباره خواستگاري كه اخيراً آمده و اصرار دارد، بيشتر تأمل كنيد. اگر گمان مي كنيد به خاطر مشكلاتي كه با همسر سابقش داشته و با روحيات شخصيتي خاصي كه دارد، نتواند مشكلي را حل كند، بلكه شايد مشكلات خواهر و خانواده شما را بيشتر كند، به او جواب مثبت ندهيد و با دقت وحوصله بيشتري كار را دنبال كنيد و به تمام جوانب مسأله و آينده خواهرتان بيشتر توجه نماييد و تنها به فكر حال و اكنون او وديگر اعضاي خانواده نباشيد. آنچه در پايان به آن تأكيد مي شود، اين است كه سعي كنيد با تدابير بيان شده، وي تجربه تلخ گذشته را فراموش كند و با سرمايه گذاري روي فردي ديگر، قدرت تصميم گيري خود را تقويت نمايد. هم خيلي ايجاد روح اميد و نگرش مثبت به ازدواج، خود تصميم به ازدواج بگيرد و در آن صورت، از بين خواستگاران يكي را انتخاب خواهد كرد. به خصوص با آگاهي و توجه به اين نكته كه معمولاً شكست هاي گذشته، موفقيت هاي بعدي فرد را دوچندان مي كند و با اشراف و شناخت بيشتري مي توان تصميم گرفت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.