مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23268 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به خاطر رفتار ناشايست ديگران اعتماد كسي كه قصد ازدواج با او را دارم نسبت به من سلب شده، چه كنم؟
دانشجوي عزيز، همانطور كه خودتان نيز در نامه مرقوم داشته ايد فرد مورد نظرتان به دليل تجربه هاي گذشته اش نمي تواند به ديگران از جمله شما اعتماد كند. و اين امر، امر عادي و طبيعي است زيرا با چند بار ناكامي و شكست و روبرو شدن با افراد غيرقابل اعتماد، روح عدم اعتماد به ديگران بر تمام وجود فرد سايه افكنده و اعتمادش از ديگران حتي اگر صداقت داشته باشند سلب مي شود. در واقع ايجاد جو عدم اعتماد به ديگران ناشي از رواج دروغ و دروغگويي در جامعه است و در پرتو اعمال و رفتار افراد جامعه شكل مي گيرد همانطور كه در جريان قصه چوپان دروغگو آمده است با چند بار دروغ گويي و ادعا حمله گرگ به گله گوسفندان، اعتماد مردم به چوپان سلب شد و زماني هم كه به راستي گرگ به گله حمله ور شد و چوپان فرياد زد و كمك درخواست كرد، كسي به فرياد او نرسيد. بنابراين در اين فضاي بي اعتمادي هرچند در ادعاء خود صداقت داشته باشيد، نخواهيد توانست مستقيماً وارد عمل شويد و اعتماد آن فرد را به خود جلب كنيد پس به نظر مي رسد براي حل مشكل بهتر آن است از فرد واسطه اي كمك بگيريد تا صداقت شما را براي وي به اثبات برساند. ولي دوست گرامي، چه واسطه اي مطمئن تر، قابل اعتمادتر و بهتر و دلسوزتر از والدين و خانواده محترم خودتان است. در واقع فرد مورد نظرتان كه در گذشته با افراد غيرقابل اعتماد روبرو شده است و مطمئناً بطور غيررسمي و احياناً مخفيانه و بدون اشراف خانواده شان اقداماتي در جهت آشنايي با يكديگر انجام داده اند و چه بسا آنها درصدد ازدواج نبوده اند و در گفتارشان صداقت نداشته و در يك جمله از طريق رسمي از اين فرد خواستگاري نكرده اند، اين مشكل را (عدم اعتماد به ديگران) بوجود آورده. حال اگر شما نيز بخواهيد همچون ديگران عمل كنيد مطمئناً موفق نخواهيد شد. پس براي اثبات صداقت خود و جلب اعتماد وي، بهترين راه خواستگاري رسمي از وي است. بنابراين با تحقيق و تفحص بيشتر درباره فرد مورد نظر و خانواده او و ويژگيهاي اخلاقي - اجتماعي - ديني و فرهنگي آنها، تناسب يا عدم تناسب وي با خود را مورد بررسي دقيق قرار دهيد. زيرا ازدواج آغاز زندگي مشترك است و نياز به دقت زيادي است و بايد با چشمي باز و به دور از هر گونه تعصب و احساسات و عواطف و بر اساس معيارهاي صحيح عقلاني صورت گيرد. احساس آرامشي كه شما در پي آن هستيد در صورتي بدست خواهد آمد كه گزينش و انتخابتان بر اساس تفكر و تعقل و مشورت با اهل نظر و تحقيق و شناخت كافي شكل گيرد و عشق و علاقه و محبت بوجود آمده بر مبناي ملاكهاي صحيح و عقلانيت باشد. بنابراين عشقي ارزشمند است كه از كانال عقل گذشته باشد و بر شناخت تكيه زده باشد. وگرنه عشق بدون شتوانه عقل، ناقص است و ره زن و نمي تواند فرد را به كمال راهنمايي كند و به آرامش روحي نيز دست نمي يابد. دوست گرامي، دانشجو بودن يا نداشتن شغل و پشتوانه مالي لازم نمي تواند مانع مهم و اساسي براي ازدواجتان باشد و در صورت ضرورت يافتن و نياز به ازدواج، موضوع را با والدين محترم خود مطرح نمائيد چه بسا براي رفع اين مشكل و فراهم كردن مقدمات آن تدبيري بيانديشند و به شما كمك كنند. طبيعي است در چنين شرائطي بايد خانواده ها، با كاهش سطح توقعات و انتظارات و اجتناب از بعضي تشريفات غيرضروري، زمينه ازدواج جوانان را بيشتر فراهم نمود و امر ازدواج را تسهيل كرد. البته بخشي از مسأله مربوط به تصحيح و اصلاح فرهنگ عمومي جامعه است. در عين حال فقر و كمبود امكانات مالي نبايد مانع ازدواج جوانان گردد همانطور كه خداوند نيز در قرآن به چنين افرادي وعده كمك داده است. و ما نيز بر اين باوريم كه اين وعده حق است. بنابراين با بهره گرفتن از تدابير لازم و كمك فكري و مشورتي والدين خود و توكل بر خداوند و وعده حق او در فكر تهيه مقدمات و فراهم كردن شرائط ازدواج باشيد. چه بسا پس از ازدواج، بهتر و سريع تر به شغل مناسب دست يابيد. ضمناً مي توانيد تا مدتي زندگي مشترك و مستقل خود را به تأخير اندازيد و دوران عقد را -بخصوص در دوران دانشجويي طولاني تر كنيد تا اينكه از پشتوانه مالي مناسب جهت هزينه هاي عروسي و زندگي مشترك برخوردار شويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.