مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23269 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر كسي با معيارهاي اخلاقي و ايمان خوب، به شرط كار نكردن من دربيمارستان، تقاضاي ازدواج كند، كدام يك ارجح است؟
بايد خودتان فكر كنيد و با مشورت و تحقيق هر يك از دو كار كه به نفع دين و دنياي شما است انتخاب نماييد و بهتر است با توجه به جوّ موجود در جامعه، اگر طرف از نظر اخلاقي و ايماني و اصالت خانواده پسنديده است ازدواج را مقدم داريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.