مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23270 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا با داشتن ناراحتي هاي جسمي (ناراحتي قلبي و كليوي و...) مي توان به امرازدواج اقدام كرد؟
در صورتي كه طرف مقابل را از ناراحتي جسمي خود آگاه كنيد و با رضايت كامل وي اقدام به ازدواج نمائيد خلاف انصاف نخواهد بود چه بسا بتوانيد با درمان به رفع آن مشكل بپردازيد. و طرف مقابل مشكلات ناشي از اين گونه ناراحتي ها را با كمال ميل پذيرا باشد و كمك به چنين فردي را ثواب بداند و با احساس همدردي و همكاري با وي و كمك به همسر خود، مقداري از مشكلات وي را كاهش دهد بنابراين با اين نگرش و با اطلاع وي از اين ناراحتي، ناجوانمردي و خودخواهي نيست. در صورتي خلاف انصاف و خودخواهي است كه بدون آگاه كردن طرف مقابل بخواهيد سربار ديگري باشيد و مشكلات زندگي را بدون رضايت او به وي تحميل كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.