مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23272 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه هاي كسب آمادگي جهت ازدواج چيست؟
اولين و مهم ترين گام در راه كسب آمادگي جهت ازدواج، شناخت و آگاهي از معيارها و ملاكهاي ازدواج است. بنابراين همان طور كه خودتان نيز به آن اشاره نموده و درخواست كرده ايد، در ابتدا كتاب هايي كه در اين زمينه نوشته شده مطالعه كنيد از جمله: 1. جوانان و انتخاب همسر، علي اكبر مظاهري. 2. انتخاب همسر، ابراهيم اميني. نكته دوم: مشورت كردن با افراد با تجربه، عاقل و دلسوز و در درجه اول، والدين و خانواده محترم خودتان است؛ زيرا هيچ كس دلسوزتر از پدر و مادر و نزديك تر از آن دو براي يك فرزند نيست. البته مي توان از تجارب ديگران استفاده كرد؛ ولي مقدم بر همه، نظراتِ دلسوزانه و مشورتي والدين هر فرد، بهترين راهگشا براي يك جوان است و اگر پرده حجب و حيا، مانع از مطرح كردن موضوع ازدواج با آنان است، به طور غير مستقيم و با در ميان گذاشتن با يكي از اقوام نزديك، از او بخواهيد كه موضوع را با والدين شما مطرح كند. نكته سوم كه اقدام كردن از طريق خانواده و خواستگاري رسمي از فرد مورد نظر يكي از اصولي است كه بايد به آن توجّه شود. به عبارت ديگر خواستگاري بايد از طريق خانواده ها صورت گيرد، نه اين كه پسر جوان با دل بستن به فردي خاص، موضوع را مستقيماً و بدون واسطه، با وي در ميان گذاردن. البته انتخاب نهايي با خود شما خواهد بود؛ ولي راه و مسير ارتباط با دختر مورد نظر، نبايد مستقيم باشد. بلكه تحت اشراف خانواده ها و خواستگاري رسمي صورت گيرد و طي جلسه يا جلساتي، دختر و پسر با افكار، انديشه ها، سلايق و علايق همديگر آشنا خواهند شد. نكته چهارم: داشتن تدبير لازم و برنامه ريزي، جهت تأمين مخارج عروسي و يا تشكيل خانواده و منبع مالي مناسب براي اداره يك خانواده مستقل دو نفره است؛ زيرا پسر پس از ازدواج، از پدر خود جدا شده، با همسرش زندگي مستقلي خواهد داشت. بنابراين بايد منبع درآمد كافي و تدبير لازم براي اداره اقتصادي زندگي داشته باشد. پس چه بهتر كه قبل از اقدام به ازدواج، برنامه ريزي كند و تدبير لازم را داشته باشد. البته ممكن است هم اكنون و بالفعل داراي منبع مالي نيست و اين مانع ازدواج نمي باشد و اگر مطمئن است و تدبير لازم را دارد، در آسايش و آرامش زندگي آينده فرد مؤثر است. نكته پنجم: توجّه و دقّت در زندگي افرادي كه هم از ازدواجشان راضي اند و هم از زندگي خوب، آرام و با صفا و صميميتي برخوردارند، مي تواند انسان را در يك ازدواج و زندگي موفق ياري كند و عملاً راهنماي خوبي براي او باشد. و با كشف رمز موفقيت آنان و سرمشق قرار دادن آنها، راه آرامش زندگي آينده خود را دريابد. نكته ششم: مطالعه و تحقيق درباره اين كه چگونه مي توان يك همسر شايسته و لايقي براي زن خود يا پدر خوبي براي فرزندان آينده خود بود و... در اين زمينه لازم است شخص تغييراتي در افكار و انديشه ها يا در اعمال و رفتار خود ايجاد كند تا هم همسر خوب باشد و هم پدر خوب براي فرزندان آينده، {V(براي مطالعه بيشتر ر.ك: آئين همسرداري، ابراهيم اميني)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.