مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23355 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه توصيه هايي براي خوشبختي خود و همسرم داريد؟
در مورد زندگي نمونه: شناخت رفتار صحيح در پرتو علم اخلاق و به كارگيري آن ازمهم ترين زمينه هاي دسترسي به زندگي سعادتمندانه است. مهم ترين اصول را مي توان در بندهاي زير خلاصه نمود: 1- رعايت صداقت و امانت كامل در گفتار و كردار. 2- رعايت عدالت و اعتدال در زندگي و پرهيز از زياده طلبي و توقعات بيجا. 3- صبر و تحمل در برابر مشكلات و برخورد عاقلانه با آنها. 4- حفظ اسرار زندگي و حل مشكلات در داخل. 5- پذيرش اين اصل كه همواره همه چيز مطابق خواست و ميل انسان نيست. 6- برخورد صحيح اخلاقي با اطرافيان و رعايت شوءون و احترامات آنها. 7- براي خدا زندگي كردن و توقع تقدير و بها دادن از ديگران نداشتن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.