مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23357 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

من توانايي بچه دار شدن را ندارم به خواستگارهايم چه جوابي بدهم؟
خواهر گرامي! از نامه شما فهميده نمي شود كه از كجا برايتان علم به خارج شدن تخمدان ها يا از كار افتادن آنها حاصل شده است و آن عمل جراحي كه اشاره كرده ايد چه بوده است؟! در اين باره گفتني است از كار افتادگي تخمدان ها يا فقدان آنها بايد اثبات شود و ظاهراً براي خود شما هم مسأله روشن نيست؛ حتي عادت ماهانه نشدن هم دليل بر فقدان يا از كار افتادگي تخمدان ها نيست. ازاين رو در مرحله اول بهترين كار اين است كه به پزشك متخصص مراجعه فرماييد تا با انجام چند آزمايش ساده مسأله مشخص شود. اگر هر دو تمخدان يا حتي يكي از آنها وجود داشت و قادر به فعاليت و يا معالجه بود، در اين صورت هيچ مشكلي وجود ندارد. البته به يك متخصص هم اكتفا نكنيد؛ زيرا عقل حكم مي كند كه در مسائل مهم انسان دقيق و سخت گير باشد و با رجوع به متخصص دوم اطمينان شما قوي تر مي گردد. حال اگر نتيجه اين شد كه شما تخمدان نداريد و قادر به بچه دار شدن نيستيد، باز هم مسأله مهمي نيست و مشكل به نحو ديگري قابل حل است كه مرحله بعدي را در پاسخ نامه دوم شما خدمتتان عرض خواهيم كرد. (منتظر پاسخ تحقيقات شما هستيم)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.