-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2338 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

سيادت از كجا آغاز شده و آيا از طريق مادرم هم سيادت منتقل مي شود, نظر اهل تسنن درباره ءسيادت چيست ؟

سيّد در لغت به معاني متعدد از قبيل آقا, بزرگ , سرور, مالك , پيشوا, كريم و شريف آمده است .()

(پـاورقي 5.مصباح المنير; دهخدا; المنجد و فرهنگ معين , مادهء سيد.

قرآن كريم , سيد به معناي رهبر و پيشوا را به حضرت يحيي اطلاق كرده و فرمود:

را تصديق مي كند و رهبر خواهد بود و از هوس هاي سركش بر كنار و پيامبري از صالحان است >.

و نيز سيد به معناي آقا را به شوهر زليخا اطلاق فرموده :

دمِ دريافتند>. رسول اللّه 6هم سيد را به معناي رهبر به كار برده اند, حضرت فرموده : .()(پـاورقي 3.محمد ري شهري , ميزان الحكمة, مادهء سيّد, شماره 8979

مرحوم علامه در تفسير الميزان مي فرمايد: سيد كسي را گويند كه متولي امر نوع مردم باشد در قسمت زندگي و معاش از آن سرپرستي كند و يا در فضيلتي از فضايل بر آنان برتري داشته باشد, ولي از نظر استعمال به شريف و بزرگ قوم اطلاق مي شود.()

(پـاورقي 4.سيد محمد حسين طباطبايي , تفسير الميزان , (ترجمه ) ج 3 ص 316

در عرف مسلمين , نسل و ذريّه پيامبر اسلام 6از فاطمه زهرا3را سيدّ گويند.()

(پـاورقي 5.مصطفي حسيني دشتي , معارف و معاريف : مادهء سادات .

در المنجد آمده : .()

(پـاورقي 6.المنجد, مادهء سيد.

كساني كه از طرف پدر منتسب به هاشم جدّ دوم رسول خدا باشند, از مستحقين خمس هستند, ليكن افرادي كه از طريق مادر منسوب به هاشم هستند بر حسب ادله اي كه هست نمي توانند از خمس استفاده كنند.()

(پـاورقي 7.العروة الوثقي , ج 2 ص 404 مسئلهء 3

جزوهء سيادت همراه جوابيه ارسال شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.