مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23414 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا رفتار بعضي در مقابل كار خير انسان مقطعي است؟
علت تغيير آن رفتار سابق فراموش كردن احسان و نيكي است و يا به چشم نيامدن آن نيكي است. البته چه بسا عوامل ديگري به رغم چشم گير پنداشتن نيكي و به ياد داشتن آن احسان موجب تغيير رفتار مي گردد و آن بروز رفتارهاي مخاصمه آميز و يا بدگويي هاي ديگران و... است كه ديدگاه طرف مقابل را تغيير مي دهد. به هر حال براي ارائه پاسخ مناسب لازم است ابتدا علت آن را بشناسيم و آنگاه در صدد علاج ماجرا براييم و لذا در اينجا ما به ارايه چند راه كار كلي اكتفا مي كنيم: 1- نسبت به برداشت خود از تغيير رفتار ديگران، كمي با دقت بيشتر قضاوت كنيد چه بسا شما فردي زودرنج بوده و يا به مستندات ضعيف تكيه كرده و براساس دليل هاي غيرقابل قبول به كسي اين اتهام را وارد ساخته ايد. پس كمي دقت كنيد و با احتياط بيشتر قضاوت كنيد واز دور قضاوت نكنيد. 2- در قضاوت در مورد ديگران به سطح توقع خود تكيه نكنيد به توانايي او هم توجه كنيد و سعي كنيد براساس توان ديگران از آنها انتظار داشته باشيم نه مطابق با توقع و انتظار خود. 3- به فرض آن كه واقعاً وي تغيير رفتار داده باشد شما به او ابراز محبت كنيد و كمتر در موضع دفاع و تلافي برآييد بلكه تواضع كرده ودر عمل محبت كنيد و يا حداقل با حرف و در سخن محبت را فراموش نكنيد. 4- اگر مي پنداريد كه شما مرتكب خطا شده ايد و عملكرد شما اولاً به تغيير رفتار كشانده است و يا عوامل ديگر، از او علت را بپرسيد و اگر مقصر بوديد عذرخواهي كنيد و اگر اطلاعات غلط موجب تغيير رفتار او شده اطلاعات را اصلاح فرماييد و هر بار با مراجعه به خود فرد علت را جويا و آن را برطرف سازيد و از قضاوت عجولانه پرهيز كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.