مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23415 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ملاك هاي واقعي و قابل پياده شدن در زمينه بررسي و تحقيق درباره مسئله ازدواج چه چيزهايي است؟
دانشجوي محترم ازدواج مهمترين رخداد است كه در زندگي آدمي رخ مي نمايد و عميق ترين و گسترده ترين تأثير را در زندگي دارد لذا نسبت به آن بايد اهتمام جدي داشت و بدون مطالعه و دقت اقدام ننمود و از هر اقدام شتاب زده و بر اساس محبت و عشق كوركورانه جداً اجتناب ورزيده لذا بايد از معيارها و خصائص همسر مناسب اطلاع يافت و آنگاه با تحقيق و تفحص از وجود اين ويژگيها در فرد مورد نظر آگاه شد و سپس بر اساس اينكه وي واجد شرائط همسر مناسب هست يا نه اقدام لازم را بكار بگيريد. در اين ميان آنچه مهم است تفحص درست و دقيق از فرد مورد نظر است اولاً، هر شخصي كم و بيش با خصائص همسر ايده آل خود آشناست. بنابراين بايد از روشها و افراد راستگو و مطلع نسبت به فرد مورد نظر تحقيق كنيد كه آيا وي واجد خصوصيات مورد نظر شما هست يا نه. بهر حال در اين مورد شما مي توانيد از دو كتاب - جوانان و انتخاب همسر نوشته آقاي مظاهري و كتاب انتخاب همسر آقاي اميني كمك بگيريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.