مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23416 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي داشتن روابط سالم در ارتباط با افراد مختلف چه نكاتي را بايد در نظرداشت؟
دانشجوي گرامي جهت رعايت احكام الهي و حفظ پاكي سالم نگهداشتن گوهر وجود خود در جامعه امروز كه سخت از اختلاف با جنس مخالف متأثر گشته، لازم است بي ترديد و كاستي تمام احكام فقهي را رعايت كنيد و از برقرار نمودن ارتباط كلامي، ديداري [چه چهره به چهره و چه به اندام ]، لمسي و ... جداً اجتناب ورزيد و حتي براي اطمينان از حفظ كرامت خويش و نفس خود در معابر و محيطهايي كه احتمال مواجه شدن با جنس مخالف مي رود اجتناب كنيد و در محيطها و موارد ضروري مانند كلاس تنها به حضور اكتفا ورزيده و از آن پا را فراتر نگذاريد و اين را بدانيد كه پيشرفت علمي، سلامت جسمي و تأمين بهداشت روحي و رواني يك جوان در پرهيز از اختلاط با جنس مخالف نهفته است و اين سخني است كه امروز تمام يافته هاي علمي و داده هاي الهي ما را به آن رهنمون مي گرداند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.