مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23417 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا شيوه تدريس دانشگاه با دبيرستان متفاوت بوده و شيوه صحيح ياديگري چگونه است؟
دانشجوي گرامي همانگونه كه خود مي دانيد شيوه تدريس و به دنبال آن شيوه تحصيل در هر يك از مقاطع درسي و مواد درسي متفاوت است. به بيان ديگر نمي توان تمام مواد درسي را به يك روش ارائه نمود و از طرفي براي همگان و هر محصّلي هم نمي بايست به شيوه اي ثابت مطالب را بيان كرد و در واقع از جمله عوامل مؤثر در تعيين شيوه تدرسي و تحصيل مقطع تحصيلي، مواد درسي و توانمندي فراگير، موقعيت تحصيلي و ميزان وقت اختصاص يافته و... است و لذا بايد شيوه تدريس و تحصيل دانشگاه با دبيرستان و دبيرستان با دبستان متفاوت باشد و آنچه در اين روند تفاوت نمود پيدا مي كند اين است كه نقش فراگير در تحصيل مهم تر و بار مسئوليت دانش اندوزي او سنگين تر مي شود يعني درجه تحصيلات عاليتر مي گردد كار فراگير سخت تر، پرحجم تر و سنگين تر مي شود استاد تنها به آنچه فراگير نتوانسته است بصورت شخصي و با تلاش فردي فرابگيرد، مي پردازد يعني صرفاً مطالب كليدي و سنگين را تدريس مي كند و لذا فراگير بايد هم مطالب سهل را خود بخواند و مطالب سخت با به كمك استاد بفهمد تا در نهايت به يك درك جامع و كلي از ماده درسي نائل آيد. بنابراين بايد شما در شيوه تحصيل خود تجديد نظر كنيد بر همين اساس توصيه هاي زير جهت پيشرفت تحصيلي تقديم مي گردد كه اميدواريم با رعايت دقيق و مستمر آنها تحصيل موفقيت آميز داشته باشيد. انشاءالله 1- قبل از وارد شدن در كلاس درس ماده درسي مورد نظر را از روي متن اصلي معرفي شده توسط استاد مطالعه كنيد. يعني پيش از شركت در كلاس درس، درس را مطالعه كنيد. 2- به موقع و در اوّل وقت در كلاس درس حاضر شويد و غيبت نداشته باشيد. توجه داشته باشيد كه مجاز بودن غيبت درسي به معناي بي نيازي از استاد نيست. 3- در هنگام درس و در طول ارائه درس تمركز حواس داشته و كاملاً دقيق به سخنان گفته شده و مطالب ارائه شده توسط استاد گوش دهيد. 4- چنانچه مطالب ارائه شده توسط استاد با مطالبي كه پيش از درس فراگرفته ايد ناهماهنگي دارد آنها را يادداشت كنيد ودر صورت احساس نياز سؤال نموده و در كلاس حضور فعال داشته باشيد. 5- بعد از كلاس مطالب ارائه شده توسط استاد را با مطالبي كه خود در ضمن پيش مطالعه فراگرفته ايد مقايسه كنيد. بي ترديد نتيجه اين مقايسه از سه حالت خارج نيست. الف) يا تمام مطالب پيش مطالعه را استاد تكرار كرده است و مطالب كاملاً هماهنگ هستند و استاد مطلب جديدي نگفته است. ب) تنها برخي از مطالب پيش مطالعه با گفته هاي استاد هماهنگ است و در اين صورت باقيمانده مطالب يا گفته نشده توسط استاد و يا به شكل ديگري بيان شده است. در اينجاست كه بايد بعد از فهميدن مطالب بدست آمده از پيش مطالعه و مطالب گفته شده توسط استاد به تفكر بر روي آنها بپردازيد و يكي از دو گفته را بصورت مستدل براي خود انتخاب كنيد و از آن دفاع علمي نمائيد. 6- در صورت اختلاف نظر و احساس ضرورت بررسي طرح، آنها را با استاد در ميان بگذاريد و فهم خود را مجدداً كنترل كنيد. 7- به منظور تحكيم و تثبيت مطالب آموخته شده به مطالب مجدد همان كتاب و يا كتابي كه در سطح بالاتر تأليف شده است بپردازيد. بي ترديد براي تعميق مطالب آموخته شده به مطالعه يك كتاب آنهم متن درسي اكتفا نكنيد. 7- در صورتي كه مطالب براي شما سنگين مي نمايد به كتاب هائي كه در سطح پايين تر تدارك و تأليف شده است روي آوريد و آنها را قبل از شركت در درس مطالعه كنيد. 8- از يادداشت برداري در ضمن پيش مطالعه، سر كلاس درس و مطالعات بعدي غفلت نورزيد و سعي كنيد مطالب را بعد از فهميدن به بيان و الفاظ خودتان يادداشت كنيد و هرگز از روي كتاب املاء نكنيد. 9- در انتخاب كتاب از نظر مشورتي اساتيد يقيناً استفاده كنيد و از كتابهاي كمك درسي كه زحمت حل مسائل را بجاي شما برعهده گرفته و شما را بي مسئوليت بار مي آورد استفاده نكنيد. 10- بر اساس برنامه درسي تهيه شده براي تمام اوقات شبانه و فراهم كردن امكانات آموزشي لازم تنها به تحصيل بپردازيد و از هر اشتغال فكري و فيزيكي ديگر پرهيز نمائيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.