مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23418 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مشكلاتي در مورد تكلم دارم كه صحبتهايم را اطرافيان متوجه نمي شوند مراراهنمايي كنيد.
دانشجوي گرامي سؤال شما كمي ابهام دارد و مشخص نيست كه آيا مشكل تكلم شما يك مشكل زيستي است و يا مهارتي و يا ناشي از سطح فراگيري و يا حتي شخصيتي. چرا كه برخي علي رغم توانمندي هوش و استعدادي و زيستي چنين اعتماد به نفس نداشته و شخصيت رشد يافته اي ندارند. قادر به تكلم صحيح و قابل فهم نيستند و لذا از اين پديده رنج مي برند و برخي هم بواسطه سرعت در تكلم كلمات را نامفهوم، دو پهلو، غيرقابل استماع و حتي پس و پيش شده بيان مي كنند. بهرحال چون سؤال شما ابهام دارد از ارائه راه حل كاملاً دقيق و مطابق با موضوع ناتوان هستيم امّا طبق گمان خود توصيه هاي زير را تقديم مي داريم كه اگر از نظر زيستي و مهارتي اشكال زباني نداشتيد يعني دچار لكنت، آفازي، نيستند و تربيت و تنظيم كلمات را سريع و صريح انجام مي دهيد و اشكال شما مربوط به ناتوان شخصيتي باشد با اين توصيه هاي يقيناً مرتفع خواهد شد. انشاء الله 1- در محيط دوستانه بيش تر صحبت كنيد. 2- سخنان خود را با كلمات و جملات كوتاه شروع كنيد و اندك اندك به سراغ جملات بلند و الفاظ و اصطلاحات پيچيده و فني برويد. 3- ابتدا سخنان خود را در ذهن مرور كنيد و يا آن را بنويسيد و سپس مطرح كنيد. 4- به ريشخند و استهزاء ديگران و بي توجهي آنها در برابر صحبت خود، بها ندهيد و از آنها متأثر نشويد و هم چنان اعتماد خود را بر ارائه سخنان حفظ كنيد. 5- توانائي هاي خود را با خود مرور كنيد و به خود تلقين كنيد كه شخصي توانا هستيد و سخنان شما خود پرتوي از ذهن روشن شما است. 6- اگر محيط شما يك محيط جديدي است، سعي كنيد به آداب آن آشنا شويد ولي محكوم آن نشويد و آن را مانع تحصيل و سؤال در نظر نيآوريد. 7- اقدام به سخنراني و صحبت ها كنيد. 8- مسؤوليت پذيري در اجتماع را از كارهاي كوچك و كوتاه مدت آغاز و تمرين كنيد تا ابهت خيالي اين محيط براي شما از بين برود. 9- اگر به هنگام صحبت از نگاه كردن در چهره ديگران هراس داريد و موجب فراموش شدن سخنانتان مي شود، سر خود را پايين بياندازيد و به پارازيت ديگران توجه نكنيد. 10- معيار در طرح سخنان و سؤال را عقل خود قرار دهيد، سعي كنيد به خواست و اراده ديگران و قضاوت ديگران در طرح سؤال و سخنان خود كمتر اهميت دهيد. اين مسأله با اعتماد به نفس به دست مي آيد، لذا به خود و توان خويش اعتماد كنيد. در پايان اين بخش متذكر مي گردد كه انشاء الله با رعايت نكات فوق شكوه شما از حافظه تان نيز تقويت مي گردد و از اين ناحيه به شما آسيبي نخواهد رسيد. البته به شرط آن كه به رعايت نكات فوق همت بگماريد. انشاءالله به اميد موفقيت روزافزون شما.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.