مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23419 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي بازداشتن نزديكان از دوستان ناباب و مجالس گناه وظيفه عقلي و شرعي و اجتماعي ما چيست؟
دانشجوي گرامي قبل از پرداختن به جواب لازم است به حسن تدبير و تعهد اخلاقي و احساسات پاك شما صد آفرين بگوئيم و اين احساس مسئوليت و دلسوزي عاقلانه را از عمق وجودمان تحسين كنيم و از خداوند سبحان توفيق روز افزون شما را مسئلت مي كنيم. عزيز دانشجو براي حفظ طهارت دل و پاكي اعمال و رفتار و در نهايت رسيدن به جامعه اي عاري از فساد لازم است سه راهكار اساسي زير بكار گرفته شود؛ 1) آشنايي با معارف دين و شناخت صحيح احكام شريعت و پيامدهاي مثبت و منفي اعمال خوب و بد. از اين رو بايد راه كار زير را انجام دهيد: الف. وي را با اعمال و رفتاري كه از نظر اسلام گناه و معصيت شمرده مي شوند، آگاه سازيد. چه بسا جواناني كه به خاطر بي اطلاعي از گناه بودن عملي، به آن آلوده شدند و آثار منفي آن آنها را آلوده ساخت و ديگر نتوانند خود را از آن دور سازند. لذا وي را به مطالعه توضيح المسائل مرجع تقليدشان تشويق كنيد و كتابهاي گناه شناسي، نوشته آقاي محلاتي، گناهان كبيره نوشته شهيد دستغيب و... را نيز مورد مطالعه قرار دهند. ب. هميشه پيامدهاي منفي گناهان و پيامدهاي مثبت حفظ پاكي و طهارت را بصورت غير مستقيم گوشزد كنيد. و او را از محيطهاي آلوده برحذر داريد. 2) در تقويت بينانهاي اعتقاد و ايمان وي اقدام كنيد. توجه داريم كه ايمان به خدا و توكل به او و تمسك به تقواي الهي و توسل به اهل بيت(ع) آثار مثبت فراواني دارد و يك مانع دروني از ارتكاب گناه و آلوده شدن به معصيت است. پر واضح است كه هميشه انگيزه هاي دروني مؤثرتر عمل مي كنند تا اهرمهاي بيروني. براي رسيدن به اين هدف راه كار زير را مؤثر است. الف. وي را به مطالعه كتب اعتقادي مانند جهان بيني اسلامي نوشته شهيد مطهري. اصول عقايد نوشته آقاي مصباح و آشنائي با اصول عقايد نوشته آقاي ميرباقري و غرويان ترغيب كنيد. ب. از او بخواهيد به اعمال عبادي و عبادت الهي به ويژه نماز و روزه اهتمام جدي داشته باشند كه در تقويت اراده و نورانيت دل دور شدن فكر و ذهن از گناه و جلوگيري از اعمال ناروا بسيار مؤثر و مفيد است. چرا كه {H{/Bإِنَّ اَلصَّلاةَ تَنْهي عَنِ اَلْفَحْشاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ{w10-16w}{I29:45I}/}H}. ج. به منظور زنده نگه داشتن روحيه خداترسي و تقويت ايمان و آرامش روحي و رواني، او را به موعظه و پندهاي اخلاقي و عرفاني دعوت كنيد. چه خودتان و چه ديگران در پند دهي و موعظه نمودن كوتاهي نكنيد و در اين مسير از كتب شهيد دستغب مانند كتاب هاي معاد - سراي ديگر - قلب سليم و... كه روح ايمان و خداترسي را در وجود او زنده نگه مي دارد نيز كمك بگيريد. به ويژه اين كتابها را در اختيار او قرار دهيد تا مطالعه كند. د. وي را به شركت در جلسات مذهبي و ديني اعم از جلسات معارف دين مانند شركت در كنفرانسهاي علمي و ميزگردها و مناظره ها و سخنراني دانشمندان دين و يا جلسات موعظه و شركت در مراسم دعا و زيارت. نمازهاي جمعه و جماعت و محافل دوستي مذهبي... ديني ترغيب كنيد و حتي او را همراه خود به اين جلسات ببريد. 3. بعد از دادن اطلاعات (مفاد بند 1) و ايجاد انگيزه و دادن روحيه و ترغيب به عمل (مفاد بند 2) نوبت به مراقبت هاي رفتاري مي رسد. يعني مطابق با سن وي بايد به او آگاهي داد و وي را ترغيب نمود و نسبت به او كنترل داشت. حال چنانچه فرد مورد نظر يك جوان است با روش كنترل از راه دور و حفظ احترام و ارج نهادن به مقام و منزلت فردي و اجتماعي او و همين طور رعايت اطمينان به او اعمال او را از دور كنترل كنيد كه مبادا علي رغم آگاهي و انگيزه بالا براي يك بار هم كه شده فريب شيطان را خورده و به گناه آلوده گردد لذا مواظب ورود او به محيطهاي آلوده و همراهي با افرادي كه احتمال آلوده بودن آنها مي رود باشيد البته نه به اين صورت كه هميشه همراه او حركت كنيد بلكه تذكر دهيد و گاه به پيامدهاي شركت در اين محيطها در او دقت كنيد مانند دير آمدن - بي خوابي ها و بدخوابي ها، تغيير رژيم غذايي، تغيير خلق و خوي و بهانه گيري و... بهترين شيوه كنترل جوانان كنترل در دوست گزيني آنها و توجه و مراقبت به دوستان آنهاست. لذا ابتدا سعي كنيد در انتخاب دوست به او كمك كنيد و اگر دوست ناباب و نامناسب دارد او را از نامناسب بودن آنها با ارائه دليل آگاه ساخته و از او بخواهيد سطح دوستي با آنها را كاهش دهد و خود در انتخاب دوست مناسب به او كمك كنيد. بعد از كنترل از طريق دوستان بهترين شيوه كنترل جوانان آن است كه با مشورت خود آنها تمام اوقات فراغت او را پر كنيد و براي زندگي او برنامه ريزي كنيد البته بدون اين كه او احساس كند اين برنامه تحميلي است. و اين كه برنامه مورد علاقه او نيست بايد اقدام كنيد. مبادا برنامه تحميلي و يا مورد علاقه او نباشد. اگر جوانان ما با بزرگترهاي خود رابطه دوستي داشتند و برنامه اي براي زندگي خود ترسيم مي نمودند هرگز محيط آلوده نمي شد تا زمينه تهاجم فرهنگي فراهم گردد چرا كه تمام اعضاي آن جامعه مصونيت دروني دارند. در پايان به برخي از پيامدهاي منفي گناهي كه به آن اشاره كرديد مي پردازيم. نوشيدن مشروبات الكلي موجب سست شدن اراده و از بين رفتن رغبت به عبادت و كارهاي شايسته شده و انجام هر كار پست و خلافي را براي آدمي سهل و آسان مي نمايد و در يك كلام غيرت ديني و اخلاقي فرد را از او سلب و هدايت فردي و شخصيت فرد را از او نابود مي كند و لذا از انجام هر كار زشت و ناروائي ابايي ندارد و حتي نسبت به نزديكان خود احساس غيرت و جوانمردي نمي كند. خوش بودن تنها مرام و مسلك او مي شود و براي رسيدن به اين هدف از هزينه نمودن هر ارزش اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و اعتقادي و... دريغ نمي كند و ارزان آنها را از كف مي دهد. بنابراين با آگاه نمودن فرد مورد نظر از اين پيامدها و تعميق نمودن اين اطلاعات - با تكرار و مطالعه كتب معرفي شده - او را از درون بر عليه اين فساد و انحراف برانگيزيد تا خود به مبارزه با اين مفسده حركت كند. دوست عزيز بي ترديد با تكيه به عنايت حضرت حق و عمل به راهكارهاي ارائه شده به هدف الهي خود خواهيد رسيد و اميدواريم خداوند سبحان شما را در راه خدمت به بندگانش ياري دهد و توفيقات روز افزون خود را روزي شما گرداند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.