مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23420 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در زمينه ازدواج تحصيلات تا چه حدي مطرح است؟
دانشجوي گرامي قبل از پاسخ به سؤال شما نكته اي را متذكر مي شويم و آن اين كه در احاديث و روايات در مورد همسر خوب و مناسب معيارهايي ذكر شده است از جمله اين كه: 1- دين باور و ديندار باشد. 2- اهل نماز و دعا باشد و محبت به اهل بيت داشته باشد. 3- امانتدار باشد. 4- خوش اخلاق باشد. 5- از نظر خانوادگي و شخصي فردي خوش سابقه باشد. 6- زيبا باشد البته زيبايي يك امر نسبي است و سليقه شما ملاك است. 7- كفو و هم شأن باشد اين ملاك بسيار مهم است و شامل وضع مالي، مذهبي، اخلاقي، تحصيلي، فرهنگ خانوادگي و بسياري از شرايط اجتماعي مي شود و بايد فاصله در حدي نباشد كه زندگي را براي طرفين مشكل سازد. اما سوال شما را اين گونه مي توان پاسخ داد كه اگر فردي ملاكهاي بالا را دارا بود و از نظر تحصيلي نيز هم سطح يا بالاتر از شما بود به خواستگاري شما بيايد اين چنين فردي به نظر مي رسد كه معيارهاي لازم را براي ازدواج با شما دارا مي باشد و شخص مناسبي براي ازدواج است اما اين نكته را هرگز نبايد فراموش كنيد كه تحصيل در دانشگاه و دانشجو بودن و نيز هم سطح بودن از نظر تحصيلي گر چه يك ارزش است اما باعث نمي شود كه ما ديگران را حقير بشماريم و آنها را جزو آدمها به حساب نياوريم تا بخواهيم با آنها ازدواج كنيم چراكه خيلي از اين افراد گر چه وارد دانشگاه نشده اند اما از نظر سواد و معلومات در حد قابل قبولي هستند بنابراين خلاصه كلام اينكه اگر خواستگار شما علاوه بر شرايط اوليه اي را كه ذكر كرديم از نظر تحصيلات دانشگاهي هم در سطح شما بود اين چنين فردي در اولويت اول قرار دارد. اما اگر شرايط اوليه مثل دينداري، امانتداري، خوش خلقي و خوش سابقه اي و... را دارا باشد اما از نظر تحصيلات پايين تر از شما باشد مثلاً ديپلمه اي با سواد و معلومات باشد به نظر مي رسد كه اين چنين فردي هم صلاحيت و شايستگي لازم را براي ازدواج با شما دارا باشد در خاتمه تذكر دو نكته ضروري است كه اولاً بايد توجه داشته باشيد تحصيل در دانشگاه نشانگر با سوادي و انسانيت بيشتر نيست ثانياً مسأله هم سطح نبودن از نظر تحصيلي، زماني مشكل ساز مي شود كه زن يا مرد به دليل بالاتر بودن تحصلات بخواهند نوعي حكمراني و تحكم نسبت به يگديگر داشته باشند ولي اگر كسي تحصيلات را وسيله اي براي رشد زندگي در نظر بگيرد (نه وسيله افتخار و به رخ كشيدن خود) اين چنين ديدگاهي از نظر ما پسنديده است و چنين فردي لايق و شايسته ازدواج مي باشد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- جوانان و انتخاب همسر، علي اكبر مظاهري، انتشارات پارسايان 2- انتخاب همسر، ابراهيم اميني، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.