مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23423 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دختري هستم كه به علت ناراحتي پوستي كمي كه در صورتم وجود دارد دچار ناراحتي فكري و عدم آرامش هستم چه كنم؟
خواهر دانشجو قبل از پرداختن به جواب ضروري است از حسن اعتماد و عنايت شما به اين دفتر و كارشناسان مربوطه تقدير و تشكر كنيم و ضمن آرزوي توفيق روزافزون براي شما توجه تان را به نكات زير جلب مي كنيم. نكاتي كه خدمت شما تقديم مي گردد دو گروه هستند برخي مربوط به اصلاح فضاي ذهن شماست و به گونه اي تغيير ساختار شناختي شما مربوط مي گردد و وظيفه شما در مورد اين دسته از توصيه ها تفكر، مطالعه، تعميق يافته هاست و گروهي ديگر مربوط به رفتار و حيطه عملكرد شماست كه در صورت عمل نمودن به تمام اين توصيه ها بي ترديد با توكل به خداوند به مقصود نائل مي شويد. الف: توصيه هاي شناختي: 1ؤ به راستي بزرگترين مشكلي كه مي تواند به سعادت آدمي ضرر وارد آورد و او را به بدبختي و شقاوت مبتلا سازد چيست؟ آسيب هاي جسمي و روحي و يا معنوي؟ آيا اگر آدمي دچار نقص عضو گردد سعادت او نيز نقص پذيرفته است؟ آيا تاكنون با خود انديشيده ايد كه آدمي بهر چه زنده است؟ و براي چه خلق شده است؟ آن هدف هر چه باشد آيا با نقص عضو قابل تحصيل نيست؟ و انسانهائيكه بيماري جسمي دارند به آن هدف هرگز نخواهند رسيد؟ نقش مهم جسم در سلامت و پيشرفت انسان قابل ترديد نيست ولي هرگز سلامت جسم يك عامل اساسي و موءثر بي بديل نيست و آنچه انسانيت انسان را رقم مي زند روح است. الا همه انسانها بايد از نظر روحي و ارزشهاي روحي هماهنگ باشند. همانگونه كه مشاهده مي كنيد تمام انسانها از نظر ويژگيهاي جسمي يكسان و شبيه به هم هستند، همه قلب، سر و گردن و دست و پا و... دارند اما آيا چون از نظر جسمي يكسان هستند پس آيا همگان از نظر ارزشهاي انساني و كرامت الهي هم يكسان هستند؟! خود جواب منفي خواهيد داد. و اگر به اين جواب منفي دقت كنيد و آن را بررسي نمائيد در پس آن به اين نكته پي مي بريد كه پايه سعادت و شقاوت آدمي بر تحولات روحي او استوار شده است نه آنكه بر سنگ بناي جسم و امور جسماني تكيه داشته باشد. حال چگونه شما از تمام حالات و تحولات روحي و اوج و تنزلهاي روحي خود غافل شده و به يك ويژگي جسمي بسيار سطحي خود را دلمشغول ساخته ايد در جايي كه تعالي انساني شما هرگز اين ميزان اهتمام را به يك ويژگي سطحي را نمي پذيرد و آن را مخل پيشرفت مي داند. اگر شما انساني تشنه تعالي و ترقي هستيد بايد بيشتر به تحولات روحي خود اهتمام داشته باشيد و از اقوال و نزول روحي خود دل نگران باشيد نه از يك خصيصه بي اهميت جسمي كه فعلا شمارا از توجه به پاكي دل و طهارت درون و صفاي روح غافل ساخته و متوجه يك حالت نازل و بي اهميت نموده است. بي ترديد اگر كمي انديشه كنيد پي خواهيد برد كه نبايد به اين موضوع اين قدر توجه كنيد. 2ؤ خواهر گرامي به شكر خداوند منان چهارستون بدن شما سالم است و اگر خداي ناكرده اين ويژگي جسماني يك اختلال جسمي در يك عضو اساسي و حياتي مانند قلب و مغز و يا عضو موءثر مانند بينايي و ... مي شد چه مي كرديد؟ و افرادي كه به اين امراض مبتلا هستند چه مي كنند؟ و اگر شما به جاي آنها بوديد چه مي كرديد؟ آيا راه علاج آن است كه خود را تسليم اين بلا كنيد و با فكر كردن و غوطه ور شدن در آن زندگي سالم و شيرين خود را تلخ سازيد؟ خواهر محترم افرادي كه در چنگال بلاها و بيماريهاي اساسي گرفتار هستند و با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند هرگز اينگونه مأيوس وار زندگي نمي كنند و زندگي خود را به دست خود ويران نمي سازند و در افكار پوچ و اوهام باطل فرونمي غلطند و آن سان كه شما مي انديشيد و زندگي مي كنيد، فكر نمي كنند و زندگي نمي كنند. شما هرگز نه به بلايا و گرفتاريهاي آن گونه افراد مبتلا هستيد و نه همانند برخي از آنها از عقايد سست و سطح آگاهي پائيني برخوردار هستيد پس بايد به زندگي سالم و پر تلاش و سراسر شادي فكر كنيد. و بدانيد كه راه علاج آن نيست كه از آن متأثر گرديد و خود را تسليم سازيد بلكه بايد چاره اي عاقلانه بكار گيريد و با خود بينديشيد و زندگي اي همراه با شادي و نشاط را بنا گذاريد و اگر ناملايماتي در زندگي شما بروز مي كند آن را با سرپنجه تدبير مرتفع كرده و مشكل گشائي كنيد و منفي بافي، ناتوان شماري خويش، ناعلاج تلقي كردن ناملايمات و مانند آن جملگي علاج واقعه نيست. كمي خود را در كنار بيماران صعب العلاج قرار دهيد و فكر كنيد كه شما در برابر آنها ذره اي بيماري و كسالتي نداريد و بايد شكر اين نعمت بزرگ را بجاآوريد نه آنگونه زبان به شكوه گشائيد و زندگي خود را تيره و تار ببينيد و همانند افراد وامانده رفتار كنيد. ب: راهكارهاي عملي: خواهر محترم راه علاج و تسليم نشدن آن است كه: 1ؤ به متخصص پوست مراجع كنيد و درصدد علاج آن برآييد. 2ؤ اگر با مراجعه به پزشك مداوا صورت گرفت كه مطلوب حاصل شده است والاأ هرگز از تلاش خسته نشويد از طريق ديگر مانند توسل و توكل به ائمه هدي(ع) علاج خود را بخواهيد كه قبل از هر طبيبي آنها طبيب هستند. 3ؤ به جاي تمركز بر روي اين خصيصه خود به ديگر صفات مثبت خود بينديشيد و ليستي از اين ويژگيهاي مثبت خود تهيه و آنها را روزي دو بار با صداي بلند بخوانيد. 4ؤ هرگز به افكار منفي و ذهنياتي كه اين خصيصه را در فكر شما بزرگ جلوه دهد و هميشه به ذهنتان مي آورند توجه نكنيد و به محض ورود اين گروه افكار به ذهن، سريع آنها را رها و به جاي آن فكر مثبت و افكاري كه براي شما خوشايند هستند را جايگزين آنها سازيد. 5ؤ موقعيت ها و زمانهاي كه اين افكار به ذهن شما مي آيند را شناسايي كنيد و در اين موقعيت ها و زمانها به فعاليت هاي مورد رغبت مشغول شويد تا آنها مجال بروز پيدا نكنند. 6ؤ از مقايسه كردن خود با ديگران به خصوص افرادي كه برتري دارند و به ويژه در اين صفت جدا پرهيز كنيد و توجه داشته باشيد در امور غير معنوي آدمي بايد خود را با فرودستان مقايسه كند. در پايان اميد داريم با رعايت نكات فوق توفيق بيش از پيش همراه و قرين شما ب

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.