-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2345 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

با اين كه به نظر من و ديگران معيار اصلي يك همسر ايده آل با اخلاق نيك و گذشت و اصالت خانوادگي و تحصيلات مناسب و صداقت و سطح درآمد خوب و... را دارم , چرا آنهايي كه به خواستگاري من مي آيند , منصرف مي شوند ؟ آيا تقديرم چنين است ؟ قضاي الهي اين است كه اين گونه باشم ؟ چرا ؟

اولا سن بيست و سه و بيست و چهار و بالاتر براي جوان هاي امروزه سني نيست كه به خاطر آن نگران باشند , چون اكثر قريب به اتفاق مشغول تحصيل هستند و پس از فراغت چند سالي بايد دنبال كار بگردند .

اصلا از اين بابت ناراحت نباشيد و غصه نخوريد و براي رفع نگراني از خداوند بزرگ استمداد نماييد .

ثانيا : اگر چه به نظر خود و اطرافيان شرايط يك همسر ايده آل را داريد , اما حتما مي دانيد سليقه ها مختلف است . ممكن است آن هايي كه تاكنون به خواستگاري آمده اند , شرايطي كه ذكر شده , با ذوق آنان سازگار نبوده است . انشاءالله فردي خواهد آمد كه شرايط مذكور با سليقه اش سازگار باشد و ازدواج صورت بگيرد.

ثالثا : حتما مصلحتي در كار است , شايد آنهايي كه تا به امروز به خواستگاري آمده اند, همسر ايده آل نبوده و ازنظر رواني يا اخلاقي يا اصلت خانوادگي و يا ديني شأنيت شما را نداشته اند. از اين جهت صلاح نبوده كه ازدواج صورت بگيرد , اگر چه به نظر خودتان يك همسر ايده آل بوده ايد.

شايد هم خدا خواسته است شما را امتحان كند كه در اعمال خود چقدر صادق هستيد و تا كجا به او اعتمادخواهيد كرد. اعتمادتان را نسبت به خدا بيش تر كرده و صبر را پيشه خود قرار دهيد كه انشاءالله عاقبت به خثر شده و بهترين همسر نصيب تان خواهد شد.

]صبر و ظفر هر دو از دوستان قديمندگر صبر كني نوبت ظفر آيد

] سؤال 2 چگونه مي توان افسردگي و اضطراب را بدون خوردن دارو درمان نمود؟

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.