مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23484 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

علت شبهات جوانان نسبت به ازدواج موقت با توجه به اهميت آن از نظراسلام چيست؟
دوست گرامي اگر چه ازدواج موقت شرعي بوده و حرام نيست، ليكن در جامعه ما به دلايل فراواني رواج ندارد. شما بهتر است سعي كنيد ازدواج دائم داشته باشيد. البته امكان دارد بگوييد شرايط آن را نداريد. براي ازدواج دائم اگر توقعات را پايين آورده و واقعاً قصد خوشبختي را داشته باشيد خداوند نيز وعده كمك داده است. شما مي توانيد شخصي را انتخاب كنيد كه شرايط شما را درك كند و چند مدتي به صورت نامزد رسمي و شرعي باشيد و از يكديگر لذت ببريد و بعد كه شرايط مهيا شد رسماً زندگي مشترك را آغاز كنيد. به دليل اين كه صيغه در كشور ما جايگاهي ندارد معمولاً افرادي كه اين عمل را انجام دهند به نوعي مورد سرزنش واقع مي شوند. شما اگر در آينده بخواهيد ازدواج دائم داشته باشيد از كجا مطمئن هستيد كه همسرتان اين مسأله را بپذيرد و به عنوان يك نقص براي شما مطرح نشود. در ضمن افرادي كه حاضر به صيغه شدن يا ازدواج هستند معمولاً به اميد ازدواج دائم اين كار را انجام مي دهند و عمدتاً مشكل ساز مي شوند. مثلاً بعد از ازدواج با شما انتظار دارند مانند ازدواج دائم شما او را رسماً به اقوامتان معرفي كنيد يا مي خواهند بچه دار شوند و... كه اينها خود مشكلات عديده اي به وجود مي آورد. در ضمن همان مقدار پولي كه بايد هزينه ازدواج موقت كنيد مي توانيد به عنوان مقدمات اوليه نامزدي استفاده كنيد واز مشكلات بعدي در امان باشيد. باز هم تأكيد مي كنم ازدواج موقت از نظر عرف پسنديده نيست ولي در شرع مطرح شده؛ به هر حال موقعيت كنوني جامعه را بايد مد نظر گرفت. البته متعه (صيغه) و نياز شديدي كه جوانان به آن دارند از مسائل بسيار مهمي است كه بايد موانع رواني و اجتماعي آن را شناخت به نظر ما مانع اجراي اين سنت پسنديده در جامعه ما رسوبات فكري غلط و جاهلانه و هم چنين تبليغات سوء غربي ها و عوامل آن در گذشته و حال است. ترديدي نيست كه بايد راه صحيح و معقولي براي ارضاي غريزه سركش جنسي براي جواناني كه تا مدت ها قادر بر ازدواج نيستند وجود داشته باشد. گرچه آحادي از جوانان ممكن است به درجه اي از تقوا رسيده باشند كه در سخت ترين شرايط نيز خود را حفظ نمايند ولي اكثرا در چنين وضعيتي نيستند. بنابراين متعه با حفظ شرايط خود بهترين راه براي ارضاي سالم اين غريزه است. اميدواريم با برنامه ريزي هايي كه براي جوانان در كشور صورت مي گيرد موانع رواني و اجتماعي اين مساله از سر راه آنها برداشته شده و آنان بتوانند به صورت مشروع غريزه خود را ارضا نمايند. شما نيز در اين راه با روشنگري و احساس مسؤوليت گام برداريد و با مطرح ساختن مسأله و بررسي ابعاد آن در راه برداشتن موانع عمل به اين سنت حسنه گام برداريد. نكاح غير دائم، داراي شرايطي است كه در رساله هاي عمليه ذكر گرديده است؛ از جمله آن كه دختر باكره تنها به اذن پدر مي تواند نكاح غير دائم انجام دهد. صيغه موقت از نظر بسياري از احكام، همانند عقد دائم است؛ يعني، زن بايد پس از انقضاي عقد، عده نگه دارد. هم چنين اگر فرزندي به وجود آمد، متعلق به شوهر است و... . براي مطالعه بيشتر به رساله هاي عمليه مراجعه فرماييد. در اين رابطه جايگاه خاصي وجود ندارد، ازدواج موقت نيز مانند ازدواج دايم بايد مجاري عرفي و قانوني خود را طي كند. يعني افراد واجد شرايط بايد از طريق مجاري عادي يكديگر را شناسايي و خواستگاري كنند. از نظر قانوني نيز بايد روال جاري در ازدواج دايم، مانند ثبت در دفاتر ازدواج را طي نمايد و در شناسنامه افراد ثبت گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.