مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23485 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه توصيه اي براي تشويق دانشجويان متدين به مطالعه و تحقيق علمي داريد؟
به نظر ما خدمت كردن در هر يك از رشته هاي علمي مورد نياز جامعه بسيار شريف و ارزشمند است و از طرفي مورد رضاي حق تعالي است و آنچه اهميت دارد اين است كه شخص با نيتي پاك و صادقانه به خدمت بپردازد و علم و دانش را وسيله اي براي سودجويي صرف و از ياد بردن تهي دستان قرار ندهد. زماني كه پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد «علم را بياموز اگر چه در چين باشد»، {V(مجمع البحرين، ص 128)V}. مشخص و محرز است كه منظورشان تمام علوم بوده است و صرفاً علوم اسلامي را تأكيد ننموده اند. دقت كنيد كه ما در قرآن و احاديث ديگر درخصوص علوم مختلف آيات و روايات بسياري داريم. حضرت علي(ع) فرموده است: «در ستارگان آسمان شهرهاي مسكون و آبادي وجود دارد مانند شهرهاي كره زمين است»، {V(نهج البلاغه، ص 46)V}. خداوند در قرآن كريم به آفتاب و ماه، ستارگان و همچنين به روز و شب قسم ياد مي كند و چندين سوره را به نام هاي نجم، شمس، قمر، ليل و ضها نام گذاري كرده است و اين خود نشانه هاي توجه اسلام به ارزش و اهميت علمي كيهاني است. در جاي ديگر پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: «وقتي خداوند بخواهد بنده اش را خوار گرداند او را از علم محروم مي كند»، {V(روايات تربيتي از مكتب اهل بيت، ج 1، ص 347)V} و سپس مي فرمايد: «عالمان (دانايان) وارثان پيغمبرند» و يا حضرت علي(ع) مي فرمايد: «حكمت و دانش را فراگير هر چند نزد مشركان باشد»، {V(نهج البلاغه، ص 58)V}. و در حديث قدسي آمده است: «داناترين مردم كسي است كه بيشتر دانش، دانشمندان را جمع آوري نموده و فرا گرفته باشد» و يا امام صادق(ع) مي فرمايد: «مطالعه بسيار و پيگير در مسائل علمي باعث شگفتي عقل و تقويت نيروي فكر و فهم است». از آيات و روايات ذكر شده چنين بر مي آيد كه هيچ كدام فقط فراگيري به علوم اسلامي را تأكيد نكرده آند، زماني كه امام علي(ع) مي فرمايد: دانش را بياموزيد هر چند نزد مشركان، مشخص است كه مشركان علوم اسلامي آموزش نمي دهند، بنابراين مي توان نتيجه گرفت اسلام به يادگيري تمام علوم تأكيد دارد و براي يادگيري علوم توصيه مي كند كه سختي را متحمل شويد يعني مسافت دوري، طلب علم در نزد غيرمسلمان و... لذا شما برادر مؤمن و متعهد، بايد توجه داشته باشيد در هر رشته و در هر زمان و مكاني كه تحصيل مي كنيد بايد نهايت سعي و كوشش خودتان را براي يادگيري بهتر و بيشتر به كار گيريد. شما بهتر مي دانيد كه هر دانشجو از سرانه مملكت استفاده مي كند. پس نبايد اوقات را به بيهودگي بگذرانيد. صرف اين كه رشته آن علوم اسلامي نيست. مگر جامعه اسلامي و مسلمانان نبايد پيشرفته باشند. مسلمانان مگر نياز به متخصص در ساير علوم ندارند. شما بايد همت خود را به اين بگذاريد كه با تلاش و كوشش فراوان به بهترين تخصص ها دست يافته و كشور اسلامي را به خودكفايي برسانيد. از طرف ديگر مشكل جامعه بشري امروز به دانشمند متخصص ولي بي ايمان باز مي گردد. دانشمنداني كه علم و تخصص دارند اما ايمان و اخلاق ندارند. دانشمنداني كه از علم خود در جهت نابودي ديگران استفاده مي كنند، مانند سازندگان بمب هاي ميكروبي و شيميايي و غيره. با اين تفاسير شما بايد خوشحال باشيد كه در يك رشته تخصصي پذيرفته شده ايد و با اعتقاد و ايمان قوي كه داريد مي توانيد متخصص متعهد باشيد و به جامعه اسلامي خدمت شايان كنيد و در كنار تحصيل دانشگاهي مي توانيد به تحصيل علوم اسلامي نيز بپردازيد كه از روش هاي مختلف مي توان اقدام كرد از جمله آموزش غيرحضوري حوزوي، استفاده از راديو معارف، استفاده از لوح هاي فشرده و...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.