مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23486 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

برنامه درسي حوزه و نحوه گذراندن سطوح آنرا شرح دهيد؟
دوره هاي دروس حوزه را مي توان به طور كلي چنين تقسيم كرد (مقدمات، سطح متوسط، سطح عالي، خارج). الف) دوره مقدمات؛ اين مرحله جهت تسلط بر ادبيات عرب و آشنايي با مباني اجتهاد و علوم اسلامي و... مي باشد. ضرورت اين مرحله به خاطر ياد گرفتن كامل زبان اسلام است چون قرآن واحاديث به زبان عربي مي باشد. در اين دوره كتاب هاي زير خوانده مي شود: 1- جامع المقدمات كه شامل (صرف مير، شرح تصريف، عوامل ملامحسن در نحو، هداية في النحو و كتاب صمديه شيخ بهايي) 2- كتاب سيوطي در نحو، جلال الدين سيوطي 3- مختصرالمعاني (در معاني و بيان و بديع) تفتازاني 4- آشنايي با علوم اسلامي (قسمت منطق) استاد شهيد مطهري 5- منطق مظفر (علامه محمدرضا مظفر) 6- مغني اللبيب در نحو، ابن هشام 7- معالم الدين (در علم اصول) 8- آموزش فلسفه، استاد مصباح يزدي 9- سيره پيشوايان، مهدي پيشوايي 10- تايخ پيامبر اسلام، جعفر سبحاني 11- البداية المعارف الالهيه (در عقايد) سيد محسن خرازي ب ) مرحله سطح متوسط؛ هدف از اين دوره آشنايي مقدماتي با فقه، اصول، منطق و فلسفه است. كتاب هايي كه در دوره سطح متوسط خوانده مي شوند عبارتند از: 1- شرح اللمعة الدمشقيه (در فقه) شهيد ثاني 2- اصول الفقه (در علوم اصول) علامه محمدرضا مظفر 3- رسائل (فرائدالاصول) شيخ مرتضي انصاري 4- ارشاد مفيد (در تاريخ) شيخ مفيد 5- بدايةالحكمه (فلسفه) علامه طباطبايي 6- جوامع الجامع (در تفسير) شيخ طبرسي 7- التمهيد (در علوم قرآن) آيت الله محمد هادي معرفت 8- الملل والنحل (در فرق و مذاهب) استاد جعفر سبحاني 9- كليات علم رجال (علم رجال) استاد جعفر سبحاني ج ) مرحله سطح عالي؛ در اين مرحله مسائل فقهي و اصولي و فلسفي و كلامي به طور گسترده تر و عميق تر مطرح مي گردد. كتاب هايي كه در اين دوره تدريس مي شود: 1- مكاسب (در فقه) شيخ مرتضي انصاري 2- كفايةالاصول در علم اصول) مرحوم آخوند خراساني 3- نهايةالحكمه (فلسفه) علامه طباطبايي 4- شرح منظومه (منطق و الهيات و فلسفه) ملا هادي سبزواري 5- جوامع الجامع (تفسير) طبرسي 6- التمهيد (در علوم قرآن) آيت الله معرفت 7- كليات علم الرجال، استاد جعفر سبحاني 8- درايةالحديث (حديث شناسي) استاد جعفر سبحاني 9- الالهيات (در عقايد و كلام) استاد جعفر سبحاني ه ) مرحله خارج؛ مرحله استنباط مسائل فقهي از منابع معتبر ديني است. درس خارج حوزه، درس باز است به صورت تحقيقي و استنباطي است، مبناها در بين مدرسين خارج فرق مي كند، بعضي ها متون عروةالوثقي را مبنا قرار مي دهند و براساس آن بحث مي كنند و بعضي ها، شرايع الاسلام را و بعضي ها تحريرالوسيله حضرت امام را و... منابعي كه بيشتر در اين مقطع تحصيلي به كار مي آيد عبارتند از: 1- وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي 2- مستدرك الوسائل، محدث نوري 3- جواهرالكلام، شيخ محمد حسن نجفي 4- عروةالوثقي و شروحي كه بر اين كتاب نوشته شده، سيد محمد كاظم يزدي 5- كشف اللثام، فاضل اصفهاني معروف به فاضل هندي 7- تذكرةالفقها، علامه حلي 8- اجود التقريرات، آيت الله خويي 9- جامع المقاصد، محقق ثاني 10- مبسوط، شيخ طوسي 11- خلاف، شيخ طوسي 12- تحريرالوسيله، امام خميني و... چنانچه طلبه اي با استعداد باشد و در كمال جديت در حدود 10 - 15 سال اين دوره را طي كند به درجه اجتهاد نائل مي گردد. در ضمن در كنار اين دروس به صورت آزاد، افراد مي توانند در فلسفه و عرفان و تفسير شركت كنند. منتها اين ها به صورت كلاس و درس رسمي نيست. در اين باره مي توان كتاب: اسفار اربعه ملاصدرا و فتوحات مكيه (در عرفان)محي الدين ابن عربي را نام برد. علاوه بر اينها، مراكز تخصصي نيز در حوزه در رشته هاي مختلف فعاليت مي كنند. 1- مركز تخصصي علم كلام 2- مركز تخصصي تفسير و علوم قرآن 3- مركز تخصصي قضا 4- مركز تخصصي تبليغ برخي مؤسسات نيز وجود دارند كه در زمينه علوم انساني و رشته هاي مربوط به آن مانند اقتصاد، روان شناسي، علوم سياسي، تاريخ و... براساس مقررات آموزش عالي، مشغول به پرورش محققين توانا از ميان طلاب مي باشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.