مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23489 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

فرزند شهيدي بعلت مسائل اجتماعي از شهادت پدرش ناراضي است، چگونه وي راآگاه سازيم؟
به منظور پاسخ دادن بهذهنيت فردي كه با شهادت پدرش در كشاكش به سر مي برد دو مسير را مي توان طي نمود: 1- پرداختن به سؤالات و ابهام هايي كه ذهن آن شخص را پر كرده ا ست، لذا در اين مورد ابتدا بايد از او بپرسيد كه چرا ناراضي است؟ چرا مخالف است؟ و چرا... بعد از دريافت استدلال هاي وي بايد به مقابله با هر يك از چراهاي او پرداخت و به هر يك به صورت مستقل پاسخ داد. حال با عنايت به اين كه ما از محتواي ذهن اين شخص و سؤالات او به صورت خاص اطلاع نداريم نمي توانيم به جواب مستقيم بپردازيم و چنانچه شما تمايل داريد به صورت خاص به سؤالات وي پاسخ دهيم، بايد سؤالات ذهني و تشويش هاي فكري او را در مورد شهادت پدرش به صورت مستقل در مكاتبه اي ديگر براي ما بنويسيد تا زمينه خدمت گزاري فراهم آيد. 2- راه دوم براي مقابله و برطرف كردن اين ذهنيت آن است كه بدون توجه به سؤالات ريز و كوچك آن شخص، آن سؤالات را به صورت يك موضوع كلي در نظر گرفته به ارائه مطالبي مطابق با آن بپردازيد. مثلاً لازم است وي را با فلسفه شهادت در معارف اسلامي و در زندگي انساني ما آدميان آگاه سازيد و همين طور بايد وي را با مقام شهيد و ارزش از خود و جان خون گذشتن آشنا سازيد و مهم تر از تمام اين مباحث، تبيين جايگاه و ارزش زندگي دنيوي و ارتباط آن با زندگي اخروي از جمله مباحث ضروري است كه بايد به آن پرداخته شود تا آن جوان بداند كه اين زندگي چه خوب و چه بد محل گذر است و همگي آن روز چشم به دست شهيدان دوخته و در آخرت در محضر حق حاضر خواهيم شد و آن زندگي زندگي جاودانه است و فنا در آن راه ندارد و شهدا از جمله افرادي هستند كه مي توانند در آن دنيا موجبات شفاعت براي ما را نزد خداوند فراهم سازند. بايد به گونه اي براي آن جوان مسأله جهاد و شهادت را در معارف اسلام و در نزد تمام اقوام و ملل بيان كنيد كه اين مقام را براي خود يك ارزش تلقي كند و ما محرومين از آن تلقي گرديم. چون شهادت بالاترين مقامي است كه خداوند براي خوبان در نظر مي گيرد و هر كسي را لياقت آن نيست، لذا خوب است او را با كتب زير آشنا و از اين طريق بينش او را نسبت به شهيد و شهادت اصلاح كنيد كه شهادت نفله شدن نيست. 1- شهيد و شهادت، استاد مطهري، 2- فلسفه شهادت، مدرسي دومين شكل مواجه در اين زمينه بيان روي ديگر سكه است كه اگر به فرض - پدرتان به جبهه نمي رفت و... آيا ضمانت وجود او بود. آيا ديگران كه جبهه نرفتند جملگي به سلامت هستند. هزاران نفر به جبهه نرفتند و يا رفتند و سالم برگشتند ولي اكنون از اين دنيا كوچ كرده اند و فرزندان خود را بي پدر رها ساخته اند و... بنابراين در يك كلام بايد با ارائه كتاب و مطالبي از معارف اسلامي، جايگاه انسان و دنيا و فلسفه مرگ و شهادت را در ذهن دوستتان كاملاً دقيق و واضح روشن فرماييد و از اين روش وي را به حق رهنمون گرديد تا پي به مقام و منزلت خويش ببرد و خود را كم بها نپندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.