مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23493 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

راهنمايي شما در مقابله با سختي ها و مشكلات چيست؟
جوهر زندگي انسان، رويارويي با مشكلات و تلاش براي غلبه بر آنهاست. آنچه كه انسان و زندگي را مي سازد، همين درگير شدن با مشكلات و تلاش براي رفع آنهاست. تحقيقاً نمي توانيد كسي را بيابيد كه مدعي باشد كه اساساً مشكلي ندارد. اگر چنين كسي را يافتيد، يا انسان نيست و يا آن كه راست نمي گويد، پس انتظار پايان يافتن مشكلات، انتظاري بيهوده است. هر مشكلي كه مرتفع گردد، بلافاصله نوع ديگري از مشكل به جاي او مي نشيند. پس بايستي، نگرش خود را به زندگي و مشكلات آن، دگرگون كنيم. بايد بدانيم كه استعدادهاي آدمي در عرصه همين مشكلات است كه بروز مي كند. پس بايستي از مشكل استقبال كرد و با شادابي و طراوت به رفع آن اقدام نمود. شما از همين الان، مصمم شويد كه ديدگاه خود را به زندگي عوض كنيد؛ چون خداوند نعمت وجودِ درك و عقل و بسياري از امكانات ديگر را در اختيار شما قرار داده است؛ در مقابل نيز، ميداني وسيع براي تلاش و عمل و... . پس مشكلات را نيز در همين مجموعه ارزيابي كنيد، آن گاه درخواهيد يافت كه تصوير زندگي به آن دشواري اي كه بعضي ها ترسيم مي كنند نيست. امّا توصيه هايي كه براي مقابله و غلبه بر مشكلات پيشنهاد مي شود عبارتند از: 1- به خداوند بزرگ اميدوار باشيد و در مواجهه با مشكلات به او توكل كنيد و از او استمداد و كمك بطلبيد. 2- بايد باور كنيد چون ديگر انسانها از توانمنديهاي بسيار براي مقابله و غلبه بر مشكلات برخورداريد و هيچوقت خود را دست كم نگيريد. 3- هر كاري را آسان تلقّي كنيد زيرا در برابر اراده پولادين انسان همه سختي ها و مشكلات آسان مي گردد. 4- با افراد موفق و شاداب، معاشرت بيشتري داشته باشيد. 5- به استقبال مشكلات و كارهاي سخت برويد و به خود تلقين كنيد كه مي توانيد در شرايط سخت، درست تصميم بگيريد و افتخار موفقيّت بر مشكلات را بدست مي آوريد. 6- ورزش مستمر و منظم را كه در تقويت اعتماد به نفس و اراده بسيار مؤثر است، فراموش نكنيد. 7- در مقابله با مشكلات در صورت نياز، از مشورت با افراد خبره و با تجربه استفاده نمائيد. 8- رضايت خداوند را ملاك در انجام هر كاري قرار دهيد و اگر خداي ناكرده در انجام كاري و غلبه بر مشكلي، شكست خورديد، مأيوس نشويد و تسليم خواست خداوند باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.