مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23494 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مي خواهم با دختري كه دوسال است هم صحبت هستيم، ازدواج كنم، آيا در اين باره با خانواده ام صحبت كنم؟
بله مسئله را با خانواده مطرح كنيد و هيچ اشكالي ندارد با خانواده خود در ميان بگذاريد كه من نياز به ازدواج دارم و اگر ازدواج نكنم ممكن است دچار انحراف اخلاقي شوم و خانواده نيز وقتي احساس كرد مسئله جدّي است بالاخره تصميمي خواهد گرفت و تكليف شما روشن تر خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.