مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23544 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر خداوند رئوف و مهربان است، پس چرا ما را به ترس از خود دعوت ميكند؟مراد از ترس از خداوند، ترسيدن از اعمالي است كه سبب دوري از خداوند ميشود؛ چون خداوند مظهر كمال و زيبايي است و ترسيدن از ذات مقدس او مفهوم درستي ندارد. مراد واقعي آن است كه از رفتار و كردار خويش در برابر خداي با عظمت خائف باشيم؛ چون دور شدن از خداوند زمينه سقوط انسان را فراهم نموده و او را در معرض هلاكت و عذاب الهي قرار ميدهد.

آري! نوعي ترس در برابر خداوند مطلوب است كه در زبان قرآن به آن خشيت گفته ميشود؛ كه آن حالتي است كه براي اولياي الهي به سبب معرفت عميق و تقرّبشان به خداوند حاصل ميشود. آنان وقتي عظمت و جلال الهي را باعمق جان خويش احساس ميكنند حالت خشيت به آنان دست ميدهد [جهت تقريب به ذهن ميتوان از تأثير شخصيّت اولياي الهي در روح اطرافيانشان نام برد] اما بديهي است كه اين حالت با ترس يا خدمت كه در سؤال بدان اشاره شده، تفاوت بسياري دارد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.