مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23545 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ترس از غير خداوند چگونه از دل انسان زدوده مي شود؟
اين حالت روحي يك منشاء معرفتي دارد كه بايد آن شناخت را به دست آوريم، سپس بعد از شناخت با پيروي از دستورات به تقويت حالت روحي مي رسيم.
اصل توحيد بر ما مي آموزد كه هيچ كس نمي تواند سودي يا زياني برساند مگر آنكه خداوند بخواهد. پس قدرت مطلق در دست خداست. چنانكه فرعون كه دنبال موسي((عليه السلام)) بود خودش موسي را در خانه اش پرورش مي دهد. يعني دشمن در آغوش وي بزرگ مي شود و سرانجام او را هلاك مي كند. نمونه هايي از اين دست و مراجعه به حالات بزرگان از ائمه((عليه السلام)) و اولياء دين چنين يقيني را به انسان مي بخشد. اگر يقين در انسان شكل گرفت. قلب توانمند مي شود و هراس ديگري از دل مي رود. البته اين محتاج دقت، مطالعه، معرفت و تمرين است. در قرآن مي خوانيم اگر خداوند به تو اراده خيري كند هيچ كس نمي تواند آن را مانع شود، اگر گرفتاري به تو رسد، جز او كمكي نخواهد تواند كرد.
در حديث زيبايي آمده است . هركس از خدا بترسد، خداوند خوف او را در دلها مي اندازد و اگر كسي از خدا نترسد از همه چيز خواهد ترسيد.
اين نشان مي دهد كه انسان بايد چنين بينشي را پيدا كند و اعمال خويش را با دين تنظيم كند تا يقين بارور شود. باز از قرآن روشنگر مي خوانيم « ان اولياء الله لاخوف عليهم و لاهم يحزنون; همانا اولياء خدا نه ترسي دارند و نه غمگين مي شوند.(2) سپس اولياء را معرفي مي كند. « الذين آمنوا و كانوا يتقون; آنان كه ايمان مي آورند و پرهيزكارند.
ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - سوره انعام، آيه 17.
2 - سوره يونس ، آيه، 62.

ـ4ـ
آري گناه دل را ضعيف و روحيه را هم سست مي كند. قابل ذكر است كه گاهي ترسو بودن ريشه اي ارثي دارد كه با مشاوره و دو باره با همين سير سلوك ديني كمرنگ يا به طور كلي بر طرف مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ5ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.