مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23547 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي ترك گناه از كجا بايد شروع كرد وچه برنامه هايي رابايد براي دست يافتن به اين امر بايد رعايت نماييم ؟
قبل از پاسخ به اين سؤال شما ســـؤال كننده گرامي به يك مطلب مهم جلب مي كنيم « اين مطلب هميشه در باور شما باشد هرانساني با هر نوع خطائي كه مر تكب شده باشد هرگز نبايد از درگاه خداوند نااميد باشد واگر اعمال صالح وخير فراواني را هم انجام داده باشد نبايد به خود وعمل خود مغرور شود واين احتمال را بدهد كه مستحق عقوبت است »
موضوع ديگري كه قبل از هر چيز خوب است مد نظر ما باشد اينست كه « بدترين گناهان ،گناهي است كه مرتكب شونده آن كوچكش بشمارد »
نهج البلاغه حكمت 348 ترجمه علامه جعفري
در مرحله اول لازم است از ارتكاب نوع ديگر از گناهان كه تابحال انجام نشده وعادتي نسبت به آنها پيدا نشده جداً پرهيز شود تا با فراغ بال بيشتر وآرامش بهتر نسبت به ترك گناهاني كه جزء عادات انسان قرار گرفته اقدام شود .
مرحله بعد تقويت حالت شوق ونشاط واميد وحالت ترس است . اگر اميد وترس كه دو نيروي بسيار قوي محرك وبازدارنده هستند در انسان تقويت شوند بهترين ياور براي ترك هر نوع خطا وگناه را بدست آورده است .
علي (ع): « هركس اميد واشتياق نسبت به بهشت در وجود او جايگزين شود از خواسته هاي شهواني چشم پوشي مي كند وهركس از آتش جهنم بترسد از محرمات اجتناب ميكند » نهج البلاغه حكمت 2/31 ترجمه علامه جعفري
اميد حقيقي بيشترين انرژي ونيرو را در انسان براي انجام كارهاي خير وصرف نظر كردن از لذت هاي زودگذر در انسان ايجاد مي كند .
اگر لذت ترك لذت بداني دگر لذت نفس لذت نداني
ترس از اينكه هر عملي عكس العملي دارد وعكس العمل گناه آتش جهنم است . « هركس اگر ذره اي كار خير انجام دهد نتيجه آن را خواهد ديد واگر ذره اي كار بد انجاك داده باشد نتيجه آن را خواهد ديد » قرآن كريم سوره زلزال آيات آخر
اين جهان كوهست وفعل ما ندا سوي ما آيد نداها را صدا
مطالعه سرنوشت گذشتگان و عبرت گرفتن ، مطالعه رواياتي كه درخصوص نتايج توبه وترك گناه شده است وهمچنين خواندن آياتي از قرآن كه به توبه كاران بشارت داده است براي رسيدن به اين خواسته مفيد است.
« شخصي خدمت امام حسين (ع)آمد وهمين سؤال شما را مطرح كرد . حضرت فرمودند : چند پيشنهاد به تو مي دهم اول آنكه هرگاه خواستي گناه كني جائي را پيدا كن كه خدا تو را نبيند سپس هر مقدار خواستي گناه كن . دوم رزق و روزي خدا را استفاده نكن وهرقدر خواستي گناه كن . سوم از حيطه سرپرتي خداوند خارج شو هر قدر خواستي گناه كن . چهارم زماني كه ملك الموت براي قبض روح به سراغ تو آمد او را از خود دور كن هرقدر خواستي گناه كن . پنجم زماني كه مي خواهند ترا به جهنم ببرند قبول نكن هرقدر خواستي گناه كن .»
دراين روايت وگفتار براي برانگيختن انگيزه ترك گناه از چند مطلب استفاده شده است:
1- توجه دادن انسان به نظارت هميشگي وغير قابل منع خداوند
2- توجه دادن به رزاق ومنعم
3- توجه دادن به قدرت علي الاطلاق خداوند
4- توجه به مرگ
5- توجه دادن به معاد وحساب وكتاب
در پايان جهت استفاده بيشتر مطالعه وتفكر در خطبه 223 نهج البلاغه ترجمه علامه جعفري در تفسير آيه «ياايها الانسان ما غرّك بربك الكريم» قرائت وتفسير سوره شريفه واقعه ، مطالعه كتاب گناهان كبيره شهيد دستغيب ، قرائت سوره مؤمنون وتفسير سوره مؤمنون از تفسير نمونه والميزان وفرائت سوره حشر ، كتاب برنامه سلوك در نامه هاي سالكان جمع آوري كننده علي شيرواني توصيه مي گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.