مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23548 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تزكيه در اصطلاحات تربيتي چه جوانبي از سازندگي را عهده دار است؟
تزكيه، واژه اي است كه از آيات قرآن گرفته شده است. در آيه 2، سوره جمعه، به وضوح بر اين مرحله از تربيت ديني تأكيد شده است.
تزكيه، يعني پاك بودن يا به عبارتي روشن تر آزادي از وابستگي هاست. و اين امر، اوّلين مرحله براي رسيدن به حدّ مطلوب از اخلاق ديني است.
انساني كه اسير هواي نفس، دنيا طلبي، عادات بد، تعصبات بي اساس و تأثير محيط باشد، نمي تواند به مقصد برسد. جالب توجّه است كه يكي از اصلي ترين وظايفي كه براي انبيا ذكر شده، بعد از هدايت اعتقادي، برداشتن زنجير اسارت ها از دل و دست آدمهاست: «يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم; (پيامبران) سنگيني ها و زنجيرهايي كه بر آدمهاست برمي دارند(1).» اين مرحله براي پاك شدن ظرف(يعني انسان) مؤمن است تا مظروف(يعني مراحل بعدي، مثلا آموزش ها و آگاهي ها) را ضايع نكند. زيرا اگر ظرف پاك نباشد، هر چه در آن بريزند مي آلايد و فاسد مي كند.
انسان در اين مرحله، از اساسي ترين مراحل تربيت ديني، بايد از كشش هاي نفساني، وسوسه هاي شيطان و جذابيت هاي دنيا رها شود. پس خودسازي، به دليل جاذبه هاي معنوي و عشقي كه در دل انسان به وجود مي آورد; وي را از دل سپردن به ظواهر حقير دنيا باز مي دارد. قرآن اين مطلب را به زيباترين وجه تصوير نموده است: «الذين آمنوا اشدّ حبا لله; كساني كه ايمان آورده اند شديدترين حبّ و كشش را به سوي خدا دارند». حاصل اين شدّت محبّت، تحت شعاع قرار گرفتن ديگر جاذبه ها و آزادي مؤمن
ـــــــــــــــــــــ
1 ـ سوره اعراف، آيه 157.

ـ2ـ
است. امام علي((عليه السلام)) به زيبايي آنچه را كه بايد از اين آيه فهميد توصيف كرده اند: «عظم الخالق في انفسهم فصغرمادونه في اعيهنم; بزرگي خداوند در آنها، ديگران را در چشمهايشان (متقين) حقير و كوچك نموده است».
البته تزكيه منافاتي با استفاده از امكانات دنيا ندارد; زيرا مؤمن بعد از معرفت، امير دنياست، نه اسير آن.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.