مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23551 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه براي تزكيه نفس و تصفيه روحي خود، با چه استادي در تماس باشم و چه كارهايي را انجام دهم. چون ميخواهم از لحاظ روحي قوي بوده و صفات بدي همچون غيبت را از خود دور نمايم.

در پاسخ به درخواست جنابعالي، توجه شما را به چند نكته جلب مينماييم: نكته اول:

خواهر عزيز، ما استاد مشخصي را كه بتوان براي چنين اموري به وي مراجعه نمود، سراغ نداريم; امّا اين را بدانيد كه آموزش اخلاق و تهذيب نفس و...مشروط به داشتن استادي معيّن نيست. با توكل به خداي متعال و توسّل به ائمهمعصومين(:) راههاي ديگري نيز براي پرداختن به اين امر مهم وجود دارد. از جمله، ميتوانيد با مطالعه كتب دانشمندان، شرح حال عرفا و علماي بزرگ و مراجعه به نوشتههاي اساتيد اخلاق، از بوستان با طراوت آن بزرگواران خوشه چيني نموده و به كسب فضائل و دفع رذائل بپردازيد. البته چنانكه حتماً توجه داريد، شرط اوليه در اين راه «ايمان» است و پس از تقويت آن، مهمترين گام براي بندگي و پيمودن مراحل معنوي، «انجام واجبات و ترك محرمات» است و در اين مسير قطعاً با برنامهريزي صحيح ميتوان به نتيجه مطلوب رسيد، به شرط آنكه همت خويش را در عمل به آن بكار بنديد. به عنوان مثال، صاحبنظران و علماي اخلاق راههاي عملي براي تهذيب و تزكيه نفس را به طور خلاصه اينگونه بيان ميكنند:

ا - خودشناسي: بداند كيست و چه جايگاهي در اين عالم هستي دارد و چون به جايگاه ممتازش پي ببرد، براي بازگشت به خوبيها و خدايي شدن بهترين انگيزه را خواهد داشت.

2 - عزم بر حركت:به سوي پاك شدن و تصميم بر بازنگشتن به راه گذشته. 3 - جبران گذشته:از حقالله و حق الناس.

و همگام با همه اينها، اميد به رحمت خدا و دور كردن يأس از خويشتن... . حال انسان طالب، ميتواند بر اين اساس، بدون نياز به تماس مستقيم با استاد، براي خود برنامه ريزي نمايد. نكته دوم:

استفاده از برنامههاي مفيد، پرمحتوا و بسيار آموزندة راديو معارف است كه دروس اخلاق و معارف اسلامي را از بهترين اساتيد و علماي معظم، در تمام ساعات شبانه روز پخش ميكنند و افراد در سطوح مختلف ميتوانند از آنها بهره گيرند.

طبعاً هر چه آگاهي انسان، چه از نظر فكري و نظري و چه از بُعد قلبي و دروني، بيشتر باشد، بهتر ميتواند به يك شكلگيري درست ذهني دست يابد; چرا كه روح ديني اگر در كسي بدَمَد، اجازه نميدهد طوفانهاي گردآلود او را به انحراف بكشاند و هر چه پايه اعتقادات انسان محكمتر باشد، تأثير آن در اعمال و رفتار او بيشتر جلوهگر خواهد شد. بحمدالله، خداي تبارك و تعالي، اين نعمت عظيم را از طريق اين شبكه راديويي، به آساني در اختيار همگان قرار داده است. شما ميتوانيد با استفاده از اين گنج پربها، آن را جزء برنامه روزانه خود قرار دهيد و در ساعات معين، از سخنان بزرگواران در زمينههاي مختلفِ مورد نياز و علاقة خود بهره ببريد. بدين ترتيب پس از مدتي آثار و بركات آن را در زندگي، فكر و تمام وجود خود احساس خواهيد كرد. لقأالله ميرزا جواد ملكي تبريزي

المراقبات ميرزا جواد ملكي تبريزي

اخلاق اسلامي ابراهيم اميني

به سوي محبوب آيتالله بهجت (حفظهالله)

معراج السعادةملا احمد نراقي

اربعين حديث حضرت امام خميني (;)

قلب سليم شهيد دستغيبمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.