مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23556 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

فضيلت گفتن ذكر سبحان الله چيست
فضيلت اين ذكر مقدس و

پر معني (سبحان الله) بدين جهت

است كه در تمام عبادتها و

نيايشها و سجدهها و ركوعها به

چشم ميخورد و حقيقتي است كه

ريشه در همهئ عقايد و تفكرات

صحيح اسلامي دوانده است و زير

بناي ارتباط انسان با خدا و صفات

كمال اوست. مثلاش:

توحيد، بر اساس تسبيح خدا و

منزه دانستن او از عيوب و

نقصهاست.

عدل هم بر مبناي تسبيح

است، منزه دانستن خدا از ستم و

تبعيض و حق كشي.

رهبري معصوم (نبوت

وامامت) نيز بر تسبيح استوار است;

يعني، منزه دانستن خدا از اينكه

بندگانش را بي حجت و راهنما رها

كند.

معاد نيز بر اين مبناست. منزه

شمردن خدا از اين كه پاداش

نيكيها و كيفر بديها را به نحو

كامل ندهد و روزي براي حسابرسي

نباشد وفلسفهئ وجودي انسان را به

محدودهئ موقت دنيا محدود سازد.

عشق به خدا نيز بر پايهئ تسبيح

است.

رضاي انسان هم بر اساس

تسبيح است. طاعت و بندگي نيز بر

همين پايه استوار است. توكل و تقوا

هم بر تسبيح خدا مبتني است.

خلاصه روح تعبد و مغز عبادت

همان تسبيح است و امام سجاد(ع)

فرمودهاند كه: هرگاه بندهاي بگويد

سبحان الله همهئ فرشتگان بر او

درود ميفرستند.

و از ميان فرمانهاي الهي كه

خداوند به پيامبر عزيزش داده بيش

از همه، دستور به تسبيح است

.شانزده مرتبه فرمان سبح از سوي

خدا به پيامبر شده است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.