مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23565 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تعظيم براي غيرخداوند چه حكمي دارد؟
عبادت و پرستش تعظيمي است كه اختصاص به خدا دارد و اگر براي غيرخدا انجام گيرد، شرك است. ولي تعظيمي كه به عنوان عبادت نباشد براي غيرخدا بي اشكال است. ما در برابر پيامبر و امامان((عليهم السلام)) تعظيم مي كنيم; اين تعظيم نشانه احترام و توسّل به آنان است و شرك نيست.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2131ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.