مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23566 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مـي دانـيم تا تعليمي نباشد تربيتي صورت نمي گيرد پس چرا در قرآن تربيت بر تعليم مقدم شده است ؟
در چـهار مورد از قرآن مجيد مساله تعليم و تربيت با هم ذكر شده كه در سه موردتربيت بر تعليم مـقـدم شـمـرده شده و در يك مورد تعليم بر تربيت مقدم شمرده شده است در آنجا كه تعليم بر تـربـيـت مقدم شده اشاره به وضع طبيعي آن است و در مواردبيشتري كه تربيت مقدم ذكر شده گـويا اشاره به مساله هدف بودن آن است , چرا كه هدف اصلي تربيت است و بقيه همه مقدمه آن است .

تفسير نمونه ج 1 ص 457
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.