مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23580 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سه بار تقوا در آيه 93 سوره مائده چه حقيقت مهمي را بيان مي كند ؟
منظور از تقوا كه نخستين بار ذكر شده همان احساس مسئووليت دروني است كه انسان را به سوي تـحـقـيق و بررسي دين سوق مي دهد كه نتيجه آن ايمان و عمل صالح است ودومين بار اشاره به تـقوايي است كه در درون جان انسان نفوذ مي كند و نتيجه آن ايمان مستقر و ثابتي است كه عمل صالح جزء آن است و در مرحله سوم منظور تقوايي است كه به مرحله عالي خود رسيده بطوري كه عـلاوه بـر دعـوت بـه انجام وظايف حتمي ,دعوت به احسان يعني كارهاي نيك نيز مي كند حتي كارهايي كه از واجبات نيست .

تفسير نمونه ج 5 ص 77
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.