مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23582 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حقيقت تقوا چيست ؟
( تقوا ) در اصل به معني نگهداري يا خويشتن داري است و به تعبير ديگر يك نيروي كنترل دروني است كه انسان را در برابر طغيان شهوات حفظ مي كند , و در واقع نقش ترمز نيرومندي را دارد كه ماشين وجود انسان را در پرتگاهها حفظ و از تند رويهاي خطرناك باز مي دارد .

تفسير نمونه ج 1 ص 79
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.