مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23584 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در حديث آمده است : بالاترين درجه تقوا اين است كه در قلب انسان به جز خدا كسي نباشد .با توجه به اين حديث آيا دوست داشتن ديگران اشكال دارد؟
اينكه گفته اند : ( ( القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غيرالله ) ) به معناي آن نيست كه هيچ كس و هيچ چيز ديگر غير خدا را دوست نداشته باشيم . بلكه حقيقت اين سخن گرانمايه آن است كه قلب انسان مومن و موحد حقيقي كانون عشق به خداست و از همين رو مركز عواطف او را خدا تشكيل مي دهد و علايق او موحدانه و خدا محور ( Theocentric ) مي شود .نتيجه آن اين است كه حب و بغض او در هرچيز در راستاي حب و بغض الهي قرار مي گيرد .پس هرچه و هركه را خدا دوست دارد مي پسندد .مثلا پدر و مادر را دوست دارد براي خدا به استاد خويش احترام مي گذارد زيرا دستور خداست و ... و از آنچه خداوند بيزار است دوري مي گزيند و آنها را دشمن مي دارد فلذا هيچگاه با مومنين كينه ورزي و با دشمنان دين عشق ورزي نمي كند .بنابراين دوستي هايي كه شما برشمرديد همه درطول عشق به خدا قابل تبيين اند .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.