مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23585 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تقوا يعني چه و چگونه آن را مي توان تقويت كرد؟
تقوا ؛ يعني ، قدرت كنترل نفس به گونه اي كه محرمات را ترك كرده و به واجبات عمل نمايد .براي تقويت تقوا بايددر دو بعد نظري و عملي اقدام نمود .در بعد نظري با تقويت مباني عقيدتي ، به ساختمان و چهارچوب عقايد استحكام بخشيد و سپس با عمل ، در راسخ تر شدن آنها كوشيد .در اين زمينه مطالعه منظم كتاب هاي زير توصيه مي شود : 1- گناهان كبيره شهيد دستغيب 2-جهان بيني اسلامي شهيد مطهري 3- نامه ها و برنامه هاحسن زاده آملي 4- نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي مهدوي كني آنچه در بعد عملي مي توان ارايه نمود آن است كه : عمل به تكاليف ديني ، بهترين وكامل ترين راه براي نيل به درجه تقوا است . قرآن مجيد درباره روزه مي فرمايد : ( ( روزه بر شما واجب شد چنان كه بر پيشينيان شما واجب گشت ، باشد كه تحصيل تقوا كنيد ) ) و در آيه ديگر فرموده است : ( ( ازصبر و نماز كمك بگيريد ) ) . براي دوري از گناه بايد عزم جدي و راسخ بر ترك آن گرفت و حتي خيال آن را هم در سر نپروراند .با مطالعاتي پيرامون معاد و عواقب وخيم گناه و دور ساختن خود از عوامل محرك و تحفظ بر عبادات مي توان تا حدودي نفس خود را در برابروسوسه هاي شيطاني آسيب ناپذير ساخت. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.