مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23587 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تقوا به چه معناست؟
تقوا از ماده وقي ، يقي ، وقايه و وقيا و واقيه و به معناي محفوظ داشتن است. و كاربرد آن در معاني برحذر داشتن، ترس، پرهيز، احتياط و ...بدان جهت است كه اينها راههاي محفوظ ماندن است; بنابراين تعابير از خدابترسيد، برحذرباشيد، بپرهيزيد و... به اين معنا است كه لازمه محفوظ ماندن و خود نگهداري از معصيت ترس از عذاب خدا، پرهيز از نافرماني خدا و برحذر بودن از چيزهايي است كه معصيت خدا شمرده مي شود.
در توضيح آيه «اتقوا الله حق تقاته».(1)روايت شده است كه :«ان يطاع و لايعصي. و يشكر و لايكفر. و يذكر، فلاينسي; آنچه سزاوار تقوي الهي است، اين است كه خدا اطاعت شود و معصيت نشود. مورد سپاس قرار گيرد و ناسپاسي نشود و هميشه از او ياد شود و فراموش نگردد. پس بپرهيزيد و برحذر باشيد و بترسيد از اين كه به جاي اطاعت ، معصيت و به جاي شكرگذاري كفران نعمت و به جاي به ياد او بودن، او را فراموش كنيد».
تقوا در مقابل فجور است. فجور رهايي نفس در زشتيها و پليديها است و تقوا نگهداري نفس از بديها و گناهان است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره آل عمران، آيه 102.

ـ1952ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.