مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23612 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تهمت و تمسخر از روي شوخي چه صورتي دارد؟
تهمت اگر چه از روي شوخي باشد كار شايسته اي نيست و استهزا و مسخره كردن ديگران هم ، گرچه از روي شوخي مطلوب و پسنديده نيست، كسي كه داراي تقوا و تعهد است، به هيچ وجّه نبايد با آبروي ديگران بازي كند و استهزا و مسخره كردن ديگران را وسيله شوخي و تفريح قرار دهد.
دليل منع اين رفتارهاي منفي، حتي به قصد شوخي كردن، اين است كه زمينه ساز امر جدي مي شود. چنين است كه علي((عليه السلام)) مي فرمايد:«به شوخي هم دروغ نگوييد; زيرا جرأت بر دروغ جدي را فراهم مي كند».
اين سير رواني گناهان است كه انديشه اش به واقعيت و مزاجش به جدي و ضغيره اش به كبير مي انجامد. چنين اموري در ارتباطات دوستانه پيش مي آيد. ليكن بايد به زودي استغفار و اصلاح كرد و راه نفوذ شيطان را بست.


ـ2004ـ

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2005ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.