مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23613 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

شرايط توبه واقعي چيست ؟ و آيا خداوند همه را مي بخشد ؟
- توبه واقعي يعني بازگشت واقعي به بندگي و اطاعت از فرمانهاي خداوند متعال در نهج البلاغه اميرالمؤ منين علي(ع) فرمودند : توبه واقعي وقتي است كه از گذشته ات كاملاً پشيمان شوي و قصد بر ترك گناهان داشته باشي و اگر حق الناسي بر گردن تو استآنرا ادا كني و اگر عباتي از تو فوت شده آنرا بجا آوري.

2- البته خداوند در قرآن مي فرمايد :( اناله يغفرالذنوب جميعاً ) يعني خداوند از همة گناهان مؤ منين مي گذرد ومي بخشد آنها راولي اين بعد از پاك شدن آنها است ، گاه در دنيا با بلا و سختي ها بايد كفارة گناه خود را ببيند و گاه در عا لم برزخ و گاه د رقيامت ولو آنكه مؤمن است و عقيده اش كامل، از آخر بخشيده مي شود و اهل نجات است.%ر

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.