مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23615 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا بعد از انجام گناهان زياد وتوبه بعد از آن وبعد ارتكاب مجدد گناه آيا باز هم اميدي براي قبولي توبه وجود دارد ؟
چگونه مي توان توبه حقيقي و واقعي كرد كه ديگر بدنبال گناه ومعصيت نرويم ؟كتاب هم معرفي فرماييد درباره توبه وگناه
بله اميد به پذيرش عذر از خداي متعال حتمي است و نااميدي ويأس خودش گناه است
اَنا توّاب الرحيم (1) دليل برنهايت مهرباني ومحبت نسبت به توبه كاران است اگر آنها به اطاعت وبندگي خدا برگردند ، من هم بازگشت مي كنم ورحيم ومهربان هستم.
اگر وسوسه هاي شيطان توبه را شكست درها بسته نخواهد شد هرگز مأيوس نشوي ، تو برگردي من هم با محبت بسيار بسيار برميگردم.
اميد بخش ترين آيات قرآن راجع به توبه است.
( هرگاه اورا بخواني صدايت را مي شنود براي بازگشت شرايط سختي مطرح نكرده دركيفر تو شتاب نكرده واز رحمت خويش نااميدت نكرده ) (2)
اما كسي كه به درخانه خدا برود ونمك لطف خدا راچشيد بايد اراده محكم بر ترك گناه بگيرد تا بنده شيطان نشود.
پذيرش توبه مثل قطع شدن تب است اما براي صحت وسلامت وبازگشت به دوران قبل از ارتكا ب بايد اعمالي راانجام بدهي مثل خوردن دارو .
امام علي عليه السلام فرموده : توبه 6شرط دارد
1- پشيماني ( جه از افكار وعقايد انحرافي كه خود عقايد غلط موجب هلاكت وعدم توفيق ودرك سعادت ميشود ،چه از اعمال انحرافي كه بايد انسان اظهار واحساس ندامت باطني كند)
2- تصميم به بازگشت ( توبه فقط استغفار زباني نيست تصميم ونيت كند كه برگردد از رفتار وكردار گذشته )
3- پرداخت حقوق مردم ( اگر اموال مردم را مصرف كرده به آنها برگرداند اگر فوت كرده اند به ورثه بدهد واگر نميشناسد از طرف صاحبان رد مظالم يا صدقه بدهد)
4- تمام واجبات از قبيل نماز ، روزه و000 را بجا نياورده جبران كند وقضاءنمايد.
5- گوشتهايي را كه از حرام در بدن روئيده براثر غم وپشيماني از گناه (يا روزه ) آب كند.
6- سختي عبادت را به خود بچشاند چنانكه شيريني گناه را به خود چشانده است .
بعد بگويد استغفرالله.
كتابهاي معرفي شده :
1- معراج السعاده مرحوم نراقي ص540
2-گناهان كبيره شهيد دستغيب جلد2
3- تفسير نمونه ج24 ذيل سوره تحريم آيه 8
4- اسرارالصلاه ميرزا ملكي تبريزي ص77

1- بقره 159
2- نهج البلاغه نامه31 سطر67
3- نهج البلاغه حكمت 417

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.