مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23616 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كنم كه هيچگاه توبه خود را نشكنم ؟
ابتدا بايد بدانيم كه گناه چيست ؟ وبايد بدانيم كه وظيفة ما چيست ؟ براي رسيدن به اين مطلب كه وظيفة ما چيست بايد در بحث خود شناسي كار كنيم يعني خود را بشنايسم و وقتي واقف شديم كه ما چه هستيم و بايد چه بكنيم ، وظيفه ما مشخص مي شود و طبيعتاً با مشخص شدن وظيفه بحث گناه هم خود به خود مشخص مي شود .
يعني اگر كسي مي خواهد گناه نكند بايد معرفت داشته باشد0 شناخت نسبت به خداوند راه رسيدن به اين شناخت د ريك جمله خلاصه شده ً من عرف نفسه فقد عرف ربه ً يعني هر كسي خود را بشناسد خدا را شناخته است .
وقتي كه من فهميدم كه از چه چيزهايي تشكيل شده ام و داراي چند بعد هستم و فهميدم كه شرافت انسان به بعد چهارم او كه همان خو د انساني اوست مي باشد . تلاش مي كند براي رسيدن به آن شرافت ( همان خود سازي ) و در راه رسيدن به اين شرافت هر كاري را كه لازم باشد انجام مي دهد و هر چيز كه مانع باشد از سر راهش بر مي دارد . و مي فهمد كه گناه يكي از مهمترين و شايد اصلي ترين مانع براي رسيدن به آن شرافت و حقيقت انساني باشد . ودر ضمن مي فهمد كه خداوند از او چه چيز هايي خواسته ( همان اموري كه منتهي به شرافت نفس مي شود )
پس اگر كسي مي خواهد كه گناه نكند اولاً سعي كند كه خود را بشناسد و بعد سعي درخود سازي داشته باشد و هر چه كه مانع است از سر راه خود دور كند ، وقتي به اين امور واقف شد قبح گناه برايش مشخص مي شود و وقتي توبه كرد ديگر نمي تواند توبه اش را بشكند و به آن گناه روي بياورد . اينكه ما توبه مي شكنيم به اين علت است كه گناه را نشناخته ايم و وظيفه خود را نيافته ايم . لذا راحت گناه مي كنيم و راحت توبه مي شكنيم لذا همان دستوري كه درابتدا داده شد را رعايت نمائيد تا ديگر انشاءا… هر گز گناه نكنيد و هيچگاه توبه نيز نشكنيد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.