مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23624 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

قرآن در سوره اعراف آيه 153 مي گويد : آنها كه اعمال بدي انجام دهند سپس توبه كنند و ايمان خود را به خدا تجديد نمايند پروردگار آنها را مي بخشد چرا در آيه مزبور ايمان پس از توبه آمده با اينكه تا ايمان نباشد توبه تحقق نمي پذيرد ؟
بـه هنگام گناه پايه هاي ايمان متزلزل مي گردد و يكنوع سستي پيدا مي كند تا آنجا كه در روايات اسـلامي مي خوانيم : شرابخوار به هنگامي كه شراب مي خورد ايمان ندارد وزناكار نيز به هنگام زنا ايـمان ندارد يعني ايمان فروغ خود را از دست مي دهداما هنگامي كه توبه انجام گرفت بار ديگر فروغ اصلي را پيدا خواهد كرد آنچنان كه گويي ايمان بار ديگر تجديد شده است .

تفسير نمونه ج 6 ص 385
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.