مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23691 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

حركت از جبهه انحراف و شيطان به سوي خداوند چگونه انجام مي شود؟
انسان براي حركت مشكلي ندارد! در وجود ما زمينه هاي حركت به سوي خوبي و خدا تعبيه شده است ما محتاج برداشتن زنجيرها از دست و پاي خويش هستيم پيامبران((عليهم السلام)) چنين كاري را انجام مي دهند «يضع عنهم امرهم و الاغلال التي كانت عليهم;(1) آنان سنگين ها و زنجيرها را از پاي انسان ها بر مي دارند.»
تسليم شدن در برابر آموزشهاي آن گراميان چنين حركتي را شكل مي دهد. فرآيند اين سلوك عبارتست از:
1. مقايسه بين محبوبها و معشوقها. بايد ديد نفس و شيطان و ديگران در مقابل لذّتي كه مي دهند چه مي گيرند و خدا كه بي نياز و مهربان است چه مي دهد؟
2. در اثر مقايسه برتري حق نمايان مي گردد و عشق و ايمان شعله ور مي شود.
3. كار بنده، اقدام و تمرين است كه به ثبات و سرعت مي انجامد و حركت مطلوب به دست مي آيد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره اعراف، آيه 157.

ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.